Licheń: Uroczystość tytularna u Sióstr Anuncjatek

W dniu 10 lipca przypada liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Dziesięciu Cnót Ewangelicznych. Dla Sióstr Anuncjatek jest to uroczystość tytularna.

Podczas wygłoszonego słowa, przewodniczący uroczystej liturgii ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC przybliżył życiorys św. Joanny de Valois, królowej Francji, założycielki monastycznego Zakonu Najświętszej Maryi Panny (czyli anuncjatek, jak zwyczajowo są nazywane). Nawiązując natomiast do przeżywanej uroczystości powiedział: „To, że na płaskorzeźbie oraz w regule jest 10 cnót nie oznacza, że jest ich tylko tyle. O Maryi mówi się, że jest „Pełna cnót”. Ale w centrum dzisiejszej liturgii jest Jezus, gdyż to ze względu na Niego Maryja otrzymała wszystkie swoje przywileje”.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrała s. Maria Ludwika, matka odpowiedzialna grąblińskiej wspólnoty sióstr anuncjatek, która podziękowała marianom, parafianom oraz pielgrzymom obecnym na liturgii za wspólnie spędzony czas oraz zapewniła o modlitewnej pamięci.

Zakon Najświętszej Maryi Panny został założony przez św. Joannę de Valois w 1502 roku. Opiera się na regule Dziesięciu Cnót Ewangelicznych Najświętszej Maryi Panny. Do Lichenia siostry anuncjatki przybyły w 2009 roku, natomiast 22 sierpnia 2010 roku zamieszkały w klasztorze znajdującym się w lesie grąblińskim.