Lublin: sytuacja Kościoła w Uzbekistanie

Ukazała się praca doktorska „Sytuacja i status Kościoła katolickiego w Uzbekistanie” franciszkanina o. dra Stanisława Kawy, który pracuje obecnie jako sędzia sądu archidiecezji lwowskiej i wykładowca lwowskiego wyższego seminarium duchownego i instytutu św. Józefa Bilczeskiego w Brzuchowicach koło Lwowa.

 

Ks. prof. dr. hab. J. Krukowski podkreśla, że że wybór przedmiotu badań, których rezultatem jest niniejsza praca, wyróżnia się oryginalnością z podwójnej racji. Pierwsza z nich jest natury merytorycznej. Temat rozprawy, dotyczący sytuacji prawnej Kościoła w odległym kraju misyjnym – położonym w Azji centralnej w kręgu kultury muzułmańskiej – w literaturze prawniczej zarówno polskiej, jak i zagranicznej dotychczas w całości nie był opracowany. Natomiast druga racja dotyczy osoby Autora, który przez szereg lat przebywał i pracował w duszpasterstwie w Uzbekistanie.

 

O. dr. Wiesław Bar OFMConv, prof. KUL zwraca natomiast uwagę, że podjęty […] temat jest ważny z punktu widzenia naukowego i poznawczego. Na gruncie polskim opracowanie jest nowatorskie, co szczególnie widoczne jest w warstwie regulacji wyznaniowych w uzbeckim systemie prawa, jak też całościowego opracowania rozwoju struktur Kościoła w tym państwie. […] Przedstawiona baza źródeł i literatury […] świadczy o solidnej kwerendzie naukowej przeprowadzonej przez Autora. Dotyczy to szczególnie źródeł prawa i innych dokumentów, w większości w językach obcych. Do wielu dotarł tylko dzięki znajomości nie tylko problemów wyznaniowych Uzbekistanu, wynikającej z jego misjonarskiej przeszłości. […] praca mieści się w dwóch obszarach nauki: humanistycznym i społecznym; ma charakter interdyscyplinarny (główne: historia, prawo kanoniczne i prawo). Ze względu na problematykę i zgromadzony materiał badawczy, przy uwzględnieniu nowości studium w polskiej nauce, podejście analityczne jest właściwe, wnioskowania zaś i syntezy trafne.

Zobacz pozycję w księgarni Towarzystwa Naukowego KUL 

Za: www.franciszkanie.pl