Marianie: Rok Wspólnoty

Zbliżający się rok 2013 z inicjatywy i woli przełożonego generalnego o. Andrzeja Pakuły MIC został ogłoszony w Zgromadzeniu Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia NMP Rokiem Wspólnoty.

Ojciec Generał w liście okólnym skierowanym do wszystkich współbraci z okazji patronalnej i tytularnej uroczystości Niepokalanego Poczęcia Maryi wskazał na pewne okoliczności historyczne, którymi są 340. rocznica erygowania pierwszego mariańskiego klasztoru w Puszczy Korabiewskiej oraz mijające 290 lat od zatwierdzenia pierwszych konstytucji zakonu marianów (Rzym, 1723).  „Powyższe okoliczności historyczne są ważnym odniesieniem na nasze hic et nunc. Wskazują bowiem, iż istotnym wymiarem naszej konsekracji jest życie we wspólnocie aprobowanej przez Kościół, zgodnie z zatwierdzonymi ustawami, wyrażającymi charyzmat Instytutu zakonnego” – napisał w liście ks. Andrzej Pakuła.

Rok Wspólnoty ma się przyczynić do zrozumienia pryncypiów życia zakonnego. Uzupełniając niejako Rok Wiary, obchodzony w całym Kościele powszechnym, Rok Wspólnoty w mariańskiej kongregacji ma być sposobnym czasem do odkrycia na nowo pierwotnej miłości ku Chrystusowi i Kościołowi. Generał marianów przypomniał w tym kontekście słowa Ojca Założyciela, bł. Stanisława Papczyńskiego, który w swojej „Regule życia” napisał: „Niech każdy pamięta, że duszą jego Instytutu jest miłość, i na ile od niej się oddali, na tyle też oddali się od życia”.

Przełożony generalny odniósł się także do uroczystości patronalnej. Pisząc o Niepokalanym Poczęciu Maryi jako darze i jednocześnie przywileju, ojciec generał wskazał na odpowiedź Maryi i Jej całkowite i ufne powierzenie się Bogu, konkludując: „Jako Marianie, noszący Jej imię, jesteśmy nie tylko obdarowani szczególną łaską powołania w Kościele. Jesteśmy wezwani, aby urzeczywistniać w Kościele i świecie Jej sposób życia i służby Chrystusowi na drodze wiary. Oby i w nas wszystko było z Boga i dla Boga, nic z nas. Oby w nas dokonał On swego dzieła, jak w Niej. I obyśmy Mu nie przeszkadzali, lecz wsłuchując się w Jego Słowo, przez wiarę dali odpowiedź całym naszym życiem”.

xkt

Za: www.marianie.pl.