8 grudnia – patronalne święto Zgromadzenia Redemptorystów

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Święto Patronki Zgromadzenia Redemptorystów. 103. rocznica utworzenia Polskiej Prowincji Redemptorystów.

Z tej okazji życzę wszystkim Współbraciom pomocy i opieki Matki Bożej. Jako Redemptoryści, Najświętszą Maryję Pannę obraliśmy sobie za wzór. Z Nią pielgrzymujemy w wierze, przy Niej szukamy śladów Jezusa, od Niej uczymy się spełniać Jego wolę, całym sercem służąc tajemnicy Odkupienia (por. Konst. 32).

Na czas adwentowych prac apostolskich i przygotowań świątecznych życzę mocnego przekonania, że Maryja nieustannie nas wspomaga.

o. Janusz Sok – Prowincjał


„Najświętszą Maryję Pannę [redemptoryści] obiorą sobie za wzór i pomoc. Ona bowiem, idąc w pielgrzymowaniu wiary i obejmując całym sercem zbawczą wolę Boga jako służebnica Pańska, poświęciła się całkowicie osobie i dziełu Syna, służyła i nadal służy tajemnicy Odkupienia, pomagając nieustannie w Chrystusie ludowi Bożemu. Otoczą Ją więc jak Matkę synowską czcią i miłością” (Konstytucja nr 32).

„Współbracia winni czcić Najświętszego Odkupiciela, od którego Zgromadzenie bierze swoje imię; Najświętszą Maryję Pannę pod wezwaniem Niepokalanie Poczętej, jako pierwszorzędną Patronkę Zgromadzenia i pod tytułem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, szerzenie kultu której Stolica Apostolska powierzyła Zgromadzeniu” (Statut generalny nr 06).

Za: www.redemptor.pl.