Maryjo Królowo Polski, do Ciebie Wołamy – Ocal Nas!

jasnagora.com3 maja przypada religijna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki Polski.

Jasnogórskim uroczystościom ku czci Królowej Polski, z udziałem ok. 10 tys. osób, przewodniczył abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Episkopatu Polski. 

Słowa powitania w imieniu ojców i braci paulinów wypowiedział o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów. „W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski stajemy na Jasnej Górze. Pragniemy, ażeby to nasze dzisiejsze spotkanie liturgiczne stało się kolejnym etapem na szlaku ponad 600-letniego pielgrzymowania wszystkich pokoleń Polaków do Tronu Maryi, Królowej Matki. Zgromadzeni przy Jej sercu, w którym nieustannie bije serce narodu, chcemy podjąć wszystkie te troski i nadzieje, które w dniu dzisiejszym cały nasz naród przynosi swojej Matce i Królowej” – mówił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski.

„Nade wszystko pragniemy przynieść do Tronu Pani Jasnogórskiej to, co jest naszą troską i naszą nadzieją w Roku Pańskim 2015. Nie musimy po imieniu tego nazywać, ale poczucie odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny domaga się naszej obywatelskiej troski i roztropności. Tyle jest nadziei. Maryjo, naucz nas takiej miłości do Ojczyzny, by była ponad wszelkie podziały i osobiste pożytki. Pragniemy zawierzyć Matce i Królowej naszej Ojczyzny to wszystko, co służy prawdziwej i autentycznej odnowie, odbudowie polskiego narodu, poczynając od jej duchowych i moralnych fundamentów, które dziś na wszelkie możliwe sposoby często się niszczy i obala. Chcemy zawierzyć wszystko, co składa się na całość doczesnej egzystencji narodu. Przynosimy nasze dziś do stóp Pani Jasnogórskiej, równocześnie pragniemy wyprosić łaskę, ażeby te wszystkie szlachetne poczynania, które zmierzają do odnowy życia naszego narodu, znalazły dla siebie właściwą drogę i właściwe zrozumienie. Doświadczyliśmy w ciągu minionych lat wielu znaków czuwającej nad nami Bożej Opaczności, doświadczyliśmy siły ducha naszych duchowych przewodników na drogach wiary: św. Maksymiliana Kolbe, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a nade wszystko św. Jana Pawła II. Daliśmy także świadectwo szczególnej dojrzałości w niełatwych warunkach, w jakich żyje nasz naród, w niełatwym kontekście historycznym i geograficznym. Bądźmy wierni temu dziedzictwu naszych ojców, błagajmy, by ta ziemia coraz pełniej stawała się Królestwem Jezusa Chrystusa i Jego Matki” – podkreślał o. generał.

*

Znaczną część homilii abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Episkopatu Polski poświęcił nadchodzącym wyborom prezydenckim. „W bliskości wyborów prezydenckich, wypada najpierw przypomnieć o prawie i obowiązku katolika udziału w wolnych wyborach dla pożytku dobra wspólnego. To prawo i obowiązek wynika z naszej wolności, a wolność to przecież odpowiedzialność za siebie i za innych. A zatem dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny” – stwierdził ks. arcybiskup.

Przewodniczący KEP wskazał też, że w wyborach winno uczestniczyć jak najwięcej osób, bo tylko wówczas ich wyniki będą odzwierciedlać rzeczywistą wolę większości społeczeństwa.

„Nie wystarczy jednak powiedzieć, że każdy obywatel posiada prawo i obowiązek udziału w wyborach. Trzeba ponadto właściwie głosować, to znaczy zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi. Ludzie wierzący winni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym” – podkreślił abp Gądecki.

Nawiązał także do roli kapłanów i duszpasterzy, którzy „nie powinni angażować się w kampanii wyborczej po żadnej konkretnej stronie”. „Winni unikać prezentowania własnego wyboru jako jedynego uprawnionego. Winni również respektować dojrzałość ludzi świeckich i przez formację ich sumień pomagać im taką dojrzałość osiągnąć. Kapłan nie jest ustanowiony dla polityki, ale dla formacji sumień według Ewangelii tak, aby były one zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji. Do zadań kapłańskich należy podawanie etycznych kryteriów wyborów i przedstawianie wiernym odpowiedzialności za ich decyzje” – mówił kaznodzieja.

„Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał w swoim czasie szereg wartości nie podlegających żadnym negocjacjom. Są to: szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci oraz promocja dobra wspólnego we wszystkich jego formach (S.C., 83). W wyżej wymienionych kwestiach – i w wielu innych – nie może być mowy o kompromisie” – stwierdził z mocą przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

„Tak więc, prosimy wszystkich wiernych świeckich, jak i osoby duchowne, zarówno w kraju jak i poza jego granicami, o modlitwę szczerą w intencji naszej Ojczyzny, o liczny udział w wyborach. Matce Bożej, Królowej Polski polecamy ważną dla nas wszystkich sprawę” – mówił ks. arcybiskup.

Kaznodzieja mówił też o zobowiązaniach, jakie spoczywają na tych politykach, którzy są katolikami. „Czy biskupi mają prawo ostrzegać polityków przed osłabieniem lub zerwaniem wspólnoty z Kościołem? Czy więź z krzewem winnym obowiązuje także tę specyficzną latorośl, jaką jest katolicki polityk?” – pytał abp Gądecki.

„Z uwagi na to, każdy kto przez chrzest został włączony do Kościoła, lecz nie wyznaje głoszonej przez niego wiary i świadomie neguje jego nauczanie, ten osłabia swoją jedność z nim. Politycy, którzy należą do Kościoła, mają prawo różnić się między sobą w wielu sprawach. Mogą należeć do różnych partii politycznych, mogą proponować odmienne sposoby ochrony i promowania wartości. Kościół nie ogranicza ich sumienia w odniesieniu do wyboru doraźnych środków rozwiązywania problemów społecznych i gospodarczych, nie zmusza ich do członkostwa w tej czy innej partii, dopuszcza pluralizm w interpretowaniu podstawowych zasad teorii politycznych, nie zgadza się natomiast na to, by katolickiemu politykowi – w imię wolności sumienia – wolno było wszystko w odniesieniu do stanowienia prawa przekreślającego prawo Boże” – przypomniał kaznodzieja.

„Podobnie jak wspólne wyznawanie wiary, tak też i uczestnictwo w Komunii świętej jest uzewnętrznieniem rzeczywistej duchowej jedności z Chrystusem. Byłoby głębokim fałszem, gdyby ktoś, kto świadomie i dobrowolnie narusza jedność Kościoła, głosząc publicznie prawdy sprzeczne z jego nauczaniem, przystępował do Komunii świętej. Ostrzeżenie polityków, którzy publicznie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła, że mogą utracić właściwą dyspozycję do przyjmowania Komunii świętej, nie jest więc uzurpacją ze strony pasterzy Kościoła, jest ich obowiązkiem. Jest to tylko stwierdzenie faktu osłabienia jedności, którego przyczyny szukać trzeba w takich, a nie innych wyborach samego polityka – mówił abp Gądecki – Trzymanie się nauczania Kościoła pozwala katolickiemu politykowi uniknąć swego rodzaju schizofrenii duchowej. Uniknąć życia w dwóch równoległych, a przeciwstawnych sobie światach; w świecie wyznawanej wiary i w świecie polityki. Polityk katolicki nie może abstrahować od zasad wiary i popierać regulacje prawne, które sprzeciwiają się tym zasadom. Odrzucenie tego rodzaju duchowej schizofrenii nie oznacza wcale, że wierzący polityk winien zastępować prawo państwowe prawem kanonicznym. Nie może on jednak zgodzić się na to, że racji stanu nie sposób pogodzić we wszystkim z racją sumienia, i że czasami trzeba o sumieniu zapomnieć, skoro taki grzech przyniesie większą korzyść państwu. Gdy bowiem zlekceważymy prawo Boże, nasze przedsięwzięcia doprowadzą nas prędzej czy później do zguby. Wszelka władza, która nie respektuje prawa Bożego, prędzej czy później staje się bandą złoczyńców – powiedział św. Augustyn” (oklaski).

„Również dzisiaj – a może nawet szczególnie dzisiaj – potrzeba jest, aby cała energia każdego i każdej z nas – zaczerpnięta z winnego krzewu, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – została skierowana ku temu, by w naszej Ojczyźnie urzeczywistniło się coraz bardziej „wieczne i powszechne królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju” – zakończył przewodniczący Episkopatu Polski.

*

Podczas Eucharystii został ponowiony Milenijny Akt Oddania Matce Bożej. Natomiast po Komunii św. wierni, którzy zdecydują się na podjęcie modlitwy za dzieci nienarodzone, złożą przyrzeczenie Duchowej Adopcji.

W uroczystościach uczestniczą arcybiskupi i biskupi polscy: abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Wojciech Polak, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński; abp Józef Michalik, metropolita przemyski; abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński; bp Ignacy Dec, biskup diec. świdnickiej; bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski; bp Marek Mendyk, bp pomoc. diec. legnickiej; bp o. Łukasz Buzun, bp pomoc. diec. kaliskiej; bp Piotr Turzyński, bp pomoc. diec. radomskiej; bp Rafał Markowski, bp pomoc. arch. warszawskiej; bp senior Jan Wieczorek z diec. gliwickiej.

Obecni są m.in.: Kapituła Archikatedralna; Wyższe Seminarium Duchowne Arch. Częstochowskiej z rektorem ks. dr Andrzejem Przybylskim; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” z przewodniczącym Zarządu Głównego Maciejem Szepietowskim, posłowie, europosłowie oraz przedstawiciele władz samorządowych i wojewódzkich, przedstawiciele Polonii światowej, animatorzy Dziecka Poczętego z kraju i ze świata, przedstawiciele Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Bractwa Eucharystycznego, Rycerze Jasnogórskiej Bogarodzicy.

Oprawę muzyczną Mszy św. przygotował Jasnogórski Chór Mieszany pod. dyr. Marcina Lauzera i Jasnogórski Oktet Dęty pod dyr. Marka Piątka.

Msza św. transmitowana jest przez Telewizję TRWAM (www.tv-trwam.pl).

Przed Mszą św. modlitwę różańcową w intencji osób życia konsekrowanego w Roku Życia Konsekrowanego, poprowadził o. Kamil Szustak. Medytacje przed poszczególnymi tajemnicami odczytywała według słów św. Papieża Jana Pawła II, Halina Łabonarska, aktorka polskich scen, a poszczególne tajemnice w modlitwie prowadziły przedstawicielki wspólnot zakonnych.

*

„Na Jasnej Górze koncentruje się wiele punktów chrześcijańskiego, ochrzczonego narodu, i jednocześnie narodu, który tą historią wiary żył przez wieki – podkreśla abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita przemyski – Dlatego przyjście do Jasnej Góry to jest jakiś krok w kierunku odświeżenia sobie wiedzy, gdzie stoimy; to jest to zakorzenienie w historię, w doświadczenia tysiącletnie naszej Ojczyzny, ale jednocześnie wysiłek i trud spojrzenia w przyszłość. Dzisiaj patrzymy w tę przyszłość z niepokojem dlatego, że dziś jest atak na podstawy człowieczeństwa, etyki, moralności, i na to nie wolno nam patrzeć obojętnie. Musimy jako ludzie robić wszystko, ale też musimy wołać o pomoc Bożą. Dlatego myślę, że tu jest to miejsce, gdzie z ufnością do Pana Boga, ale i z wiarą w człowieka, który słucha Bożych słów, przychodzimy”.

„Tak, jak nie można sobie wyobrazić rodziny, i wartości jej, bez matki, bez jej roli, i takiej wstawienniczej, zatroskanej, ale przede wszystkim miłującej – tak samo trzeba nam widzieć tę maryjność dzisiejszego święta i uroczystości Matki Bożej Królowej Polski – mówi abp Wacław Depo, metropolita częstochowski – Miałem ostatnio możliwość odwiedzenia różnych skupisk polonijnych w Brazylii, i tam na każdym miejscu, w każdym kościele jest obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ona jest przyczyną naszej więzi i jedności między narodem, między Kościołem i między wszystkimi, którzy są gdziekolwiek na świecie. I dlatego bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj to potwierdzić”.

„Dzisiejszy dzień to dzień Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w której dłonie składamy losy naszej Ojczyzny – i to, co stanowi naszą historię, i to, co stanowi naszą codzienność – mówi przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra – Przynosimy wszystkie te wydarzenia i składamy w serce Matki tu, w duchowej stolicy Polski. Wydaje się, że to zawierzanie Maryi w dniu 3 maja, kiedy przeżywamy wspomnienie historycznych wydarzeń – Konstytucji 3 Maja, jest jak najbardziej właściwym momentem, żeby pamiętać o całej naszej Ojczyźnie, o wszystkich Polakach i w kraju, i za granicą, o naszych emigrantach, którzy zarobkowo musieli opuścić swoją Ojczyznę, często zostawić swoje rodziny. Tu, w duchowej stolicy Polski, łączymy się, solidaryzujemy się duchowo z wszystkimi Polakami, i modlimy się za naszą Ojczyznę, za polityków, by ta Ojczyzna faktycznie była dla nas wszystkich domem, który czeka, który jest otwarty, i daje miejsce dla każdego”.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ dr, mś

Za: www.jasnagora.com