Michalici: Matka Boża na Bemowie

michalici.pl7 maja br. kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, peregrynująca w dekanacie jelonkowskim, przybyła do parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Piotr Jarecki, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Obecni byli księża z dekanatu, na czele z ks. dziekanem Janem Popielem, proboszcz parafii ks. Rafał Kamiński wraz ze współpracownikami, siostry michalitki oraz liczne rzesze parafian.

Parę minut po godz. 19.00 samochód-kaplica, jadący w asyście żandarmerii wojskowej z parafii wojskowej Matki Bożej Ostrobramskiej, podjechał do skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Lencewicza, gdzie na kopię Cudownego Obrazu oczekiwał ks. bp Piotr Jarecki wraz z asystą liturgiczną i wiernymi. Po przekazaniu Obrazu i Ewangeliarza procesja z kopią Ikony Jasnogórskiej ruszyła ul. ks. Markiewicza w stronę kościoła. Po przybyciu do świątyni ksiądz biskup zapalił świecę nawiedzenia, a następnie diakon Tomasz Łepek odśpiewał fragment Ewangelii o Nawiedzeniu Elżbiety przez Maryję.

Po wysłuchaniu śpiewu Ewangelii ks. dziekan odczytał List Ojca św. Franciszka, który, powiadomiony o rozpoczynającej się w archidiecezji warszawskiej peregrynacji kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, przesłał na ręce księdza kardynała Kazimierza Nycza wszystkim wiernym słowa duchowej łączności i zapewnienie o pamięci w modlitwie.

Po odczytaniu Listu, z Obrazem pożegnali się ks. płk Jan Domian, proboszcz parafii wojskowej, goszczący Matkę Boża poprzedniej doby, składając, wraz z jedną z rodzin swojej parafii, kwiaty przed tronem Czarnej Madonny.

Prowadzący komentarz o. Krzysztof Kocjan OP zapowiedział następnie powitanie kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej przez proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie, ks. Rafała Kamińskiego.

„Pani Jasnogórska! Matko z Częstochowskiego Wizerunku! Pani i Królowo nasza! Witaj w domu!”- tymi słowami rozpoczął ks. Rafał swoje powitanie. „Od prawie 33 lat jesteś tu z nami jako Królowa Aniołów. Twoja obecność jest tutaj nieustanna, ale dziś nasze serca ożywia ukochana Ikona Jasnogórska. Pielgrzymujemy do Ciebie na zakończenie każdego roku liturgicznego, zawsze przyjmujesz nas gościnnie w tym zakątku ziemi, gdzie powracać każdy chce. A dziś to my otwieramy szeroko ramiona i gościnnie serca, by Cię powitać i prosić byś przez dobę Nawiedzenia była nam jeszcze bardziej Matką, Orędowniczką, Pośredniczką i Pocieszycielką”.

Po serdecznych słowach ks. proboszcza, Matkę Bożą powitała w imieniu wszystkich parafian rodzina p. Hynowskich, kładąc przed Matką Bożą bukiet kwiatów. Następnie p. organista zaintonował hymn „Chwała na wysokości Bogu”, podjęty przez Parafialną Scholę Dorosłych i zgromadzonych wiernych.

Homilię wygłosił bp Piotr, który powiedział m.in.: „Umiłowani w Chrystusie, Bracia i Siostry! Wierzymy głęboko, że wraz z kopią cudownej Ikony Matki Bożej Częstochowskiej przybywa do nas, do naszej wspólnoty i jest z nami sama Matka Boga – Człowieka Jezusa Chrystusa, Matka Kościoła, Matka naszej wiary.

Wierzymy głęboko, że w tajemniczy sposób, na sposób duchowy wraz i poprzez tę kopię cudownej Ikony Matki Bożej Jasnogórskiej Ona jest z nami, ażeby umocnić naszą wiarę, żeby zapewnić nas, iż łaską Jej Syna i naszego Pana jesteśmy zbawieni. Ona przychodzi do nas, do największej parafii warszawskiej, do Matki Bożej, która czczona jest jako Królowa Aniołów, czystych duchów Królowa, przychodzi do nas w miesiącu Jej poświęconym i przychodzi do nas 7 maja, kiedy czcimy Ją jako Matkę Bożą Łaskawą”.

W tak bogatym dniu i na tym miejscu, tak „wiele myśli ciśnie się do głowy i serca, najmilsi” – powiedział ks. biskup. „Przede wszystkim uświadamiamy sobie, że Matka Najświętsza, najbardziej ze wszystkich ludzi obdarzona, obdarowana przez Boga, która z woli Boga posiada największą godność i jest wyniesiona ponad wszystkie byty doczesne i duchowe. Jest ponad chórami Aniołów – jako człowiek, jest wspanialsza niż te najinteligentniejsze byty duchowe z woli Boga. I uświadamiamy sobie to, co w 1963 r. do ojców soborowych wypowiedział wielki papież Paweł VI: W Kościele świętym jest najwyżej po Chrystusie i najbliżej ludzi”.

Po Mszy św. o. Krzysztof Grzesica, paulin poprowadził Apel jasnogórski, po którym rozpoczęło się, trwające przez całą noc czuwanie przed kopią Cudownego Obrazu, które prowadziły wspólnoty parafialne wraz z duszpasterzami. Przez cały czas do Matki Bożej przychodzili mieszkańcy całej parafii, by Jej się zwierzyć, podziękować za matczyną troskę i w modlitwie prosić o potrzebne siły do kroczenia drogą Bożych przykazań.

Wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej pielgrzymuje po archidiecezji warszawskiej od 15 czerwca 2014 r. To druga peregrynacja Obrazu Jasnogórskiego w archidiecezji warszawskiej, trzecia w samej Warszawie. Sama idea sporządzenia kopii Ikony Jasnogórskiej i jej pielgrzymowania po polskich parafiach powstała w czasie uwięzienia kard. Stefana Wyszyńskiego. W 1957 roku nowo powstała Ikona Nawiedzenia została pobłogosławiona przez papieża Piusa XII, po czym nawiedziła archikatedrę warszawską. To tu rozpoczęła się ta pierwsza, historyczna peregrynacja.

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po parafiach i kościołach archidiecezji warszawskiej potrwa do 7 czerwca 2015 roku. Uroczyste zakończenie peregrynacji będzie miało miejsce podczas VIII Święta Dziękczynienia w Świątyni Opatrzności Bożej.

ks kp

Więcej na: www.michalici.pl