Pożegnania: o. Rufin Modest Orecki OFMConv

OFMConvW dniu 7 maja 2015 r. w godzinach porannych w szpitalu Św. Rafała w Asunción (Paragwaj) po długiej chorobie odszedł do Pana O. Rufin Modest Orecki. Przeżył 81 lat, w Zakonie 63 lata, w kapłaństwie 55, z tego 36 lat na misjach w Ameryce Południowej.

Modest Orecki urodził sie 2 marca 1934 r. w Grodnie jako syn Wacława i Marii z d. Jasińska. Miał trzech braci i jedną siostrę. W Grodnie rozpoczął naukę w szkole podstawowej, był ministrantem we franciszkańskim kościele,

należał do harcerstwa. Jego ojciec i starszy brat walczyli w AK. W 1941 r. cała rodzina znalazła się w transporcie zesłańców na Syberię, jednak w rezultacie napadu Niemców na Związek Ra- dziecki transport nie dotarł na miejsce i mogli oni powrócić do Grodna. W 1945 r. rodzina Oreckich w ramach repatriacji przeniosła się do Wałcza. Wkrótce po przyjeździe do Wałcza zmarł na raka tato. W Wałczu Modest ukończył szkołę podstawową, a następnie zgłosił się do Niższego Seminarium w Niepokalanowie.

W latach 1951-52 odbył nowicjat w Krakowie. Otrzymał wtedy imię zakonne Rufin. Pierwszą profesję złożył w Niepokalanowie 4 września 1952 r. Po ukończeniu szkoły średniej studiował filozofię w Łodzi-Łagiewnikach (1954-1956) oraz teologię w Krakowie (1956-1960). Profesję solemną złożył dnia 8 grudnia 1957 roku, zaś święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Ks. Bpa Karola Wojtyły dnia 12 marca 1960 r.

Po święceniach o. Rufin przez 5 lat był katechetą w szkole podstawowej w Krakowie przy ul. Smoleńsk, zorganizował liczną grupę ministrantów i dwa chóry. W latach 1965-1968 odbył studia z teologii pastoralnej na KUL. Podczas studiów poznał Ks. Franciszka Blachnic- kiego, pod kierunkiem którego napisał pracę licencjacką w powstającym wówczas Instytucie Teologii Pastoralnej. Po powrocie do Krakowa o. Rufin pracował z młodzieżą i studentami oraz organizował rekolekcje oazowe. Uczestniczył wielokrotnie z młodzieżą i studentami w pieszych pielgrzymkach na Jasną Górę. W latach 1971-73 dzięki stypendium, które otrzymał za pośrednictwem Ks. Kard. Karola Wojtyły, studiował w Międzynarodowym Instytucie Kateche- tycznym i Pastoralnym „Lumen Vitae” na Katolickim Uniwersytecie w Louvain. Po powrocie do Krakowa pracował jako duszpasterz akademicki oraz wykładowca teologii pastoralnej w naszym seminarium, oraz u Misjonarzy i Dominikanów, a także dojeżdżał na KUL, gdzie pro- wadził ćwiczenia dla księży. Cały ten czas angażował się w działalność Ruchu Światło-Życie. Od lipca 1975 roku przez rok był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu.

O. Rufin kilkakrotnie składał prośby o pozwolenie na wyjazd do pracy misyjnej. Wresz- cie otrzymał takie pozwolenie od ówczesnego prowincjała o. Albina Dudka i w roku 1976 wy- jechał na misje do Boliwii. Pracował tam do r. 1984, z kilkumiesięczną przerwą, kiedy to prze- bywał we Wrocławiu. W Boliwii zaszczepił ruch oazowy Światło-Życie. W roku 1984 powrócił do Polski i przez dwa lata przebywał w klasztorze w Radomsku.

Podejmował szereg zabiegów, aby wrócić do Ameryki Południowej i tam rozszerzać ruch Światło-Życie. Zachęcał go do tego także Ks. Franciszek Blachnicki, który wówczas prze- bywał w Carlsbergu w Niemczech i był w kontakcie z o. Rufinem. Wreszcie w r. 1986 otrzymał od o. Generała indult eksklaustracyjny pozwalający na pracę duszpasterską w Archidiecezji Asunción w Paragwaju na okres trzech lat. Początkowo był duszpasterzem studentów w Asunción, potem zaangażował się w szerzenie na terenie Paragwaju Rycerstwa Niepokalanej oraz rozpoczął wydawanie „Rycerza Niepokalanej” w języku hiszpańskim,
Od r. 1989 o. Rufin prowadził swoją działalność w centrum MI w Asunción w imieniu Prowincji. Nabył dom, który stał się siedzibą wydawnictwa, a następnie klasztoru, który został erygowany w r. 1993 po decyzji Kapituły prowincjalnej. O. Rufin został wybrany pierwszym gwardianem tego klasztoru. Wówczas do Asunción przybyli kolejni bracia. O. Rufin był wiel- kim propagatorem kultu Miłosierdzia Bożego w Paragwaju oraz inicjatorem budowy Centrum Jezusa Miłosiernego w Areguá. Często organizował pielgrzymki dla Paragwajczyków do Ziemi Świętej oraz sanktuariów w Polsce. Przez ostatnie lata poważnie chorował i znajdował się pod opieką lekarzy i braci z Paragwaju

Uroczystości pogrzebowe odbyły się dnia 8 maja 2015 r. O godz. 11.00 miejscowego czasu odprawiona została Msza św. w kaplicy klasztornej w Asunción, której przewodniczył Arcybiskup Asunción – Edmundo Valenzuela. Następnie ciało o. Rufina zostało przewiezione do Areguá, gdzie w Godzinie Miłosierdzia została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Paragwaju – Ks. Bp Catalino Claudio Giménez Me- dina. Następnie ciało zostało złożone w krypcie w oratorium Obrazu Jezusa Miłosiernego.

o. Piotr Gryziec OFMConv
Sekretarz Prowincji