Home WiadomościZ kraju Michalici: Poświęcenie kościoła w Przysieku

Michalici: Poświęcenie kościoła w Przysieku

Redakcja

W dniu 12 września 2020 roku ordynariusz diecezji toruńskiej bp Wiesław Śmigiel dokonał poświęcenia (konsekracji) kościoła pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku.

Uroczystość ta zalicza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Kościół to miejsce, gdzie gromadzi się wspólnota chrześcijańska, aby słuchać Słowa Bożego, sprawować liturgię i adorować Najświętszy Sakrament. Konsekracja to Boża pieczęć, która potwierdza, że jest to miejsce wybrane przez Boga jako przestrzeń spotkania nieba z ziemią. To także czas wielkiej radości dla całej parafii, która wysiłkiem wielu osób, wznosiła budynek, dbała o jego przejrzystość architektoniczną oraz piękno i poprawność teologiczną wystroju. Wszystko po to, aby mógł tutaj zamieszkać Bóg ze swoim ludem – mówił bp Wiesław Śmigiel.

W odniesieniu do budowy świątyni ksiądz biskup w homilii wskazał na słowa zawarte w Pierwszym Liście do Koryntian: Kto inny sieje, kto inny podlewa, kto inny daje wzrost, a ten kto daje wzrost jest najważniejszy – to Bóg. Zauważył, że przez wiele lat różni ludzie przyczyniali się do tego dzieła, a ostatecznie wszystko było oparte na Bogu. Potrzeba naszego wysiłku, naszej roztropności i mądrości, potrzeba naszego zaangażowania, ale to Bóg daje wzrost. Jeśli tak potrafimy spojrzeć na Kościół, to takie myślenie uczy pokory i przywraca właściwe miejsce we wspólnocie. Ważne jest, aby ludzie, parafianie, czuli się wspólnotą Kościoła. Właściwym Kościołem (miejscem, w którym Bóg może znaleźć mieszkanie) jesteśmy my – ludzie wierzący. Bóg może znaleźć dom w żywych ludziach. Zbudowany dom przedstawia niejako to, czym my jesteśmy. Ta świątynia może być Kościołem tylko wtedy, gdy ludzie napełnią go wiarą, uwielbieniem, nadzieją i miłością – mówił bp Śmigiel.

W uroczystości poświecenia uczestniczył ojciec generał ks. Dariusz Wilk, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Michalitów i budowniczy kościoła ks. Stanisław Kalisztan, wieloletni ekonom generalny ks. Stanisław Morawski, proboszcz z Górska ks. Stanisław Kuś, kapłani diecezjalni i zakonni z dekanatu Toruń II.

Ojciec generał podziękował wszystkim kapłanom pracującym przy budowie i tworzącym fundamenty pod powstanie parafii. Na zakończenie uroczystości przekazał pamiątkowy ornat z wizerunkiem św. Michała Archanioła.

Krótki rys historyczny kościoła i parafii pw. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich w Przysieku

Ks. Janusz Rzucidło, który pełnił funkcję proboszcza parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku (1975-1995), rozpoczął wraz z mieszkańcami Przysieka i Rozgart poszukiwanie działki pod budowę kościoła. Działki w Przysieku i Starym Toruniu zostały przekazane na rzecz Zgromadzenia św. Michała Archanioła w 1994 roku. Wielkie zasługi w geodezyjnym wytyczaniu działek miał Franciszek Bęben. Następny proboszcz ks. Stanisław Kalisztan (1995-2005) rozpoczął budowę kościoła. W dniu 10 sierpnia 1997 roku została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bpa Andrzeja Suskiego. Wtedy też poświęcono plac pod budowę nowej świątyni. Ksiądz proboszcz wraz z komitetem parafialnym podjęli decyzję o budowie tymczasowej kaplicy (wrzesień 1997 roku). 27 czerwca 1998 roku ks. prałat Stanisław Kardasz poświęcił tabernakulum i od tego momentu w każdą środę, niedzielę i święta sprawowano przy nim Eucharystię. Na posiedzeniu komitetu budowy w dniu 14 lipca 1998 roku zlecono wykonanie nowego projektu architektonicznego Januszowi Sadkowskiemu i Cezaremu Owczarkowi. 24 maja 1999 roku starostwo powiatowe zatwierdziło projekt Cezarego Owczarka i przystąpiono do prac budowlanych. Projekt konstrukcyjny to dzieło Janusza Sadkowskiego, który został inspektorem nadzoru. Wykonania prac podjął się Karol Małecki,  który został  kierownikiem budowy. Mocą aktu erekcyjnego z 17 czerwca 2000 roku w fundamenty świątyni został wmurowany kamień węgielny pochodzący z grobu św. Piotra Apostoła. Został on poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas wizyty apostolskiej w Toruniu. Wmurowania kamienia dokonał bp Józef Szamocki.

Świątynię budowali parafianie przy dużej pomocy Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Została ona wzniesiona ku czci Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich jako wotum wdzięczności za świadectwo wiary Polaków, którzy ponieśli śmierć męczeńską w obozach niemieckich, łagrach i więzieniach komunistycznych. Wybranych męczenników systemu totalitarnego Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł na ołtarze 13 czerwca 1999 roku. Wśród nich znaleźli się dwaj michalici: bł. ks. Wojciech Nierychlewski i bł. ks. Władysław Błądziński. 

Biskup Toruński Andrzej Suski erygował 1 października 2008 roku nową parafię p.w. Matki Bożej Królowej Męczenników Polskich. Dzień odpustu parafialnego wyznaczył na wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (15 września). Pierwszym proboszczem parafii został ks. Karol Dąbrowski, który pełnił tę funkcję przez dziewięć lat i w tym czasie wyposażył kościół w ławki, konfesjonały, ołtarz, posadzkę, żyrandole i witraże.

W dniu powstania parafia liczyła 1673 wiernych i została włączona do Dekanatu Toruńskiego II. 27 sierpnia 2017 roku proboszczem parafii został ks. Czesław Kustra CSMA. Obecnie parafia liczy 2423 wiernych.

Za: www.michalici.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda