Michalici. Spotkanie byłych Przełożonych Generalnych

W dniach 7-9 kwietnia bieżącego roku, w Domu Zakonnym Księży Michalitów przy Barnabitengasse 14 w Wiedniu, odbyło się spotkanie byłych Przełożonych Generalnych Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła z obecnie urzędującym Generałem naszej wspólnoty zakonnej.

W spotkaniu udział wzięli: ks. Rektor Aleksander Ogrodnik – Przełożony Generalny w latach 1974-1986, ks. Rektor Kazimierz Tomaszewski – Przełożony Generalny w latach 1992-2004, ks. Rektor Kazimierz Radzik – Przełożony Generalny w latach 2004-2016 oraz pełniący funkcję od 2016 roku – Przełożony Generalny ks. Dariusz Wilk.

Spotkanie było okazją do podjęcia przepełnionej wdzięcznością wobec Dobrego Boga za dar 100-lecia istnienia naszej rodziny zakonnej refleksji nad aktualnym wymiarem michalickiego charyzmatu. Duch Ojca Założyciela, bł. ks. Bronisława Markiewicza, dawał się wyczuć w atmosferze braterstwa michalickich pokoleń i trosce o przyszłość Zgromadzenia. O właściwy klimat spotkania dbał przełożony wiedeńskiego Domu Zakonnego ks. Andrzej Kunkel CSMA.

Za: www.michalici.pl