Michalici: Spotkanie przełożonych 2018

W domu generalnym w Markach odbyła się doroczna „Konferencja przełożonych,  dyrektorów i  proboszczów Zgromadzenia  Świętego  Michała  Archanioła” (15-17 października). Swoim zasięgiem objęła ona głównie placówki w Polsce, choć nie zabrakło tematów związanych z prowincją włosko-szwajcarską i wiceprowincją niemiecko-austriacką, których przełożeni byli uczestnikami zjazdu.

W roku stulecia odzyskania niepodległości, hasłem przewodnim spotkania stały się słowa Założyciela Bł. Bronisława Markiewicza „Ojczyzna jest naszą matką ziemską”. Rok 2018 jest zarazem siódmym w „Michalickiej Wielkiej Nowennie” przed stuleciem zatwierdzenia Zgromadzenia, przeżywanym pod hasłem „Miłość do Ojczyzny”.

Oprócz konwentualnej  Eucharystii, modlitwy brewiarzowej z rozważaniami skoncentrowanymi wokół tematu miłości do ojczyzny oraz   październikowego różańca, główną część zjazdu stanowiły obrady plenarne i prace w grupach. Te ostatnie dotyczyły tematu: „Co ze ślubem ubóstwa?” i stanowiły przyczynek do wypracowania zasad przeżywania ubóstwa na poziomie indywidualnym i wspólnotowym. Uczestnicy spotkania byli także gośćmi honorowymi „Debaty oksfordzkiej” na temat: „Powstania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości”, zorganizowanej przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Markach, prowadzonego przez Księży Michalitów.

W drugim dniu zjazdu zorganizowano także warsztaty „Ochrona danych osobowych w posłudze parafialnej”, przeprowadzone przez zgromadzeniowego Inspektora Ochrony Danych. Gościem zjazdu był także ks. prof. dr hab. Józef Marecki, zastępca przewodniczącego Kolegium IPN, który zaprezentował wykład „Wkład Kościoła katolickiego na rzecz odzyskania i utrwalenia niepodległości Polski”.

Trzeci, ostatni dzień zjazdu, wypełniły dyskusje plenarne dotyczące aktualnych wydarzeń w poszczególnych placówkach w Polsce, prowincji włosko-szwajcarskiej oraz wiceprowincji niemiecko-austriackiej oraz komunikaty Zarządu Generalnego. Spotkanie zakończyła Eucharystia, pod przewodnictwem  Ojca Generała Dariusza Wilka.

Za: www.michalici.pl