Michalici: Święto bł. Bronisława w Miejscu Piastowym

Wprawdzie uroczyste wspomnienie Błogosławionego Bronisława Markiewicza w sanktuarium w Miejscu Piastowym obchodzone było 30 stycznia, jednak szerszy wymiar tej uroczystości miał miejsce w niedzielę, 1 lutego, podczas Mszy św. o godz. 11.00, której przewodniczył bp Stanisław Jamrozek z Przemyśla.

Odnowienie profesji zakonnej dokonane wspólnie przez michalitki i michalitów, obecnych na Mszy św. w związku z Rokiem Życia Konsekrowanego, stało się okazją do wyrażenia prośby wobec wszystkich wiernych, by modlili się za duchowe córki i duchowych synów Błogosławionego Bronisława, prosząc o wierność charyzmatowi Założyciela.

Liturgię ubogacił chórek sióstr michalitek, zespół Gloria i dzieci z nim związanych, Stowarzyszenie Niewiast im. Błogosławionego Bronisława, Stowarzyszenie Powściągliwości i Pracy oraz Honorowa Straż św. Michała Archanioła. Mamy nadzieję, że obecny czas w naszym sanktuarium, był dla Domu Macierzystego i tutejszej ziemi podkarpackiej czasem kolejnych darów i łask otrzymanych za wstawiennictwem Błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza.

Jan Seremak CSMA

Więcej (zdjęcia) na: www.michalici.pl