Michalici: Życiorys błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza po hiszpańsku

Ten, kto wgłębi się w książkę “Dios sobre todo” (Bóg ponad wszystko), wydaną w  Argentynie, przyzna, że jest to pozycja o naszym Założycielu najbardziej kompletna w języku hiszpańskim. Ponadto jest to dzieło ubogacone licznymi zdjęciami źródłowymi. Autorem tej pracy jest argentyński michalita, ks. Gustavo Raffa, który ukazał życie i działaność ks. Markiewicza z perspektywy odpowiedzi na wezwanie „Któż jak Bóg”.

Oprócz opisu życia i działalności ks. Markiewicza, opartego na „Michułce” i „Drodze Krzyżowej Karczowników” oraz na materiale przygotowanym do procesu beatifikacyjnego, autor ukazuje osobę Błogosławionego jako „zakochanego w Eucharystii”, który w szczególny sposób doświadczył przywileju bycia synem wybranym Matki Bożej oraz opieki św. Michała Archanioła.

Markiewicz jest ukazany w tej książce jako człowiek szczególnie wrażliwy i aktywny wobec biednych, dzięki czemu czytelnik może uważać go za gwiazdę przewodnią, której postawa życiowa nie ograniczała się do skarg i nawoływań. Pozycja ksiązkowa ukazuje praktyczną stronę ewangelizacji i wychowania jej bohatera, który wskazywał drogę do zmian i szedł w lud poprzez organizowanie dzieł. Można ją postrzegać jako przyczynek aby „kontynent nadziei” stawał się „kontynentem miłości”.

Ks. Z. Urbanik CSMA

Za: www.michalici.pl