Misjonarz Świętej Rodziny przewodniczącym Stowarzyszenia Teologów Moralistów

Ks. prof. dr hab. Marian Machinek – Misjonarz Świętej Rodziny, na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Zakopanem wybrany został przewodniczącym tegoż Stowarzyszenia na kolejną trzyletnią kadencję (2013-2016).

Więcej na stronie: http://teologiamoralna.pl/ 

Za: www.msf.opoka.org.pl