Misjonarze Świętej Rodziny w Górce Klasztornej Radą Prowincji zakończyli Jubileuszowy Rok Miłosierdzia

gorka-klasztornaBazylika Mniejsza w Górce Klasztornej została dekretem Biskupa Bydgoskiego Jana Tyrawy wyznaczona jako jeden z pięciu kościołów stacyjnych diecezji bydgoskiej na Rok Miłosierdzia. Otwarta Brama Miłosierdzia, przez cały rok przyciągała tutaj licznych pielgrzymów. Misjonarze Świętej Rodziny, jako kustosze tego sanktuarium, sami chętnie tu przybywają, organizując różnego rodzaju spotkania, a także zapraszają też innych, aby tutaj, na Krajnie, w miejscu najstarszego objawienia Matki Bożej na ziemi polskiej, powierzać swoje sprawy Matce Bożej.

Na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia w Górce Klasztornej, w dniach 15-17.11.2016 r., odbyła się Rada Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny, w której uczestniczyli: Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji na czele z Ks. Prowincjałem Adamem Józefem Sobczykiem MSF, wszyscy przełożeni domów zakonnych w Polsce i poza jej granicami (Austria, Białoruś, Czechy, Niemcy, Norwegia, Włochy) oraz formatorzy i odpowiedzialni za poszczególne agendy. Tematem przewodnim Rady Prowincji była modlitwa w naszych wspólnotach.

Uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali relacji z poszczególnych placówek oraz referatu Ks. mgr lic. Piotra Pietrzyka MSF pt: Modlitwa w naszych wspólnotach – wskazania Konstytucji i Dyrektorium a praktyka. Następnie w kilku grupach podjęto dyskusję nad osobistym i wspólnotowym przeżywaniem modlitwy oraz nad ważnymi dla Polskiej Prowincji MSF tematami wynikającymi z życia codziennego.

W ramach troski o formację osobistą uczestnicy Rady Prowincji wysłuchali wykładu pt: Wypalenie zawodowe zagrożenie czy szansa?, który wspólnie wygłosili państwo Wioletta i Bogdan Stelmach, profesjonaliści zajmujący się na co dzień tym zagadnieniem.

Na zakończenie Rady Prowincji Ks. Prowincjał Adam Józef Sobczyk MSF podziękował wszystkim za owocny udział w obradach i udzielił wszystkim błogosławieństwa na dalsze wysiłki w wypełnianiu powierzonych obowiązków oraz na szczęśliwy powrót do swoich wspólnot.

Warto dodać, że minął już rok odkąd w Górce Klasztornej jest Bazylika Mniejsza. Ten tytuł zobowiązuje, dlatego teraz częściej właśnie tutaj Misjonarze Świętej Rodziny organizują ważne spotkania i uroczystości. I tak np. 19.09.2016 r., jako Polska Prowincja Misjonarzy Świętej Rodziny świętowaliśmy w Górce Klasztornej 170 rocznicę objawień Matki Bożej Saletyńskiej, Patronki naszego Zgromadzenia. Obecny na tej uroczystości Ks. Bp Andrzej Czaja, Ordynariusz Diecezji Opolskiej, przewodniczył Mszy Świętej, wygłosił słowo Boże a następnie podzielił się z nami aktualnymi zagadnieniami Kościoła w Polsce i na świecie. W dniu 02.10.2016 r., wywodzący się ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny J.E. Ks. Biskup Dariusz Kałuża MSF, który nie tak dawno sam został wyświęcony na biskupa i ustanowiony Ordynariuszem Diecezji Goroka w Papui Nowej Gwinei, udzielał w Górce Klasztornej święceń diakonatu naszemu współbratu, klerykowi Adamowi Gaca MSF. W dniach zaś 3-7 października br., jako pozostały owoc roku Życia Konsekrowanego, odbywały się w Górce Klasztornej wspólne rekolekcje zakonne Księży Saletynów i Misjonarzy Świętej Rodziny.

/Sekretariat MSF, Ks. Grzegorz Kałdowski MSF/