Misjonarze w służbie pojednania i pokoju

Dzień Pomocy Misjom przypomina, że misjonarze potrzebują naszej pomocy duchowej i materialnej. „Otoczmy ich naszą modlitwą, by mogli stać się skutecznym narzędziem Bożego pokoju, który zwiastowali aniołowie przy Narodzeniu Pańskim” – zachęca bp Jerzy Mazur.

Tegoroczny Dzień Pomocy Misjom – przypadający 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego – obchodzony będzie pod hasłem: „Misjonarze w służbie pojednania i pokoju”.

– Chcemy w ten sposób nawiązać do tematu roku duszpasterskiego, który akcentuje konieczność nawrócenia i pojednania z Bogiem i ludźmi. Misjonarze, posługujący w krajach Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki Środkowej i Południowej, bardzo często stają wobec konfliktów lokalnych, które przeradzają się w rzezie i rozboje, a nawet otwartą wojnę. Udzielają schronienia i pomocy cierpiącym. Troszczą się o dzieci, ofiary wojen i nienawiści. Wszystkich wzywają do przebaczenia i pojednania. Nieraz ryzykują własnym życiem, by trwać w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi – podkreśla bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący  Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Zachęca, byśmy otoczyli misjonarzy modlitwą. „Wypraszajmy moc ich przepowiadaniu Chrystusa, by jak Gwiazda Betlejemska prowadzali do Niego tych, wśród których posługują” – zachęca bp Mazur.

Obecnie na misjach pracuje 2065 misjonarzy i misjonarek z Polski. Posługują oni w 97 krajach, od gorącej Afryki po zimną Alaskę, są obecni w Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii. W Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, które przygotowuje przyszłych misjonarzy do pracy na misjach, w tym roku do wyjazdu szykuje się 30 osób: 12 z nich to kapłani diecezjalni, 1 kapłan zakonny, 1 brat zakonny,  12 sióstr zakonnych i 4 osoby świeckie.

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zwraca uwagę, że misjonarze nie tylko niosą Ewangelię, ale pełnią też posługę charytatywną, a „by mogli pomagać, potrzebują naszego wsparcia finansowego i materialnego”. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski 6 stycznia we wszystkich parafiach zbierane są ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. To dzięki niemu utrzymywane jest m.in. Centrum Formacji Misyjnej.

„W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy wkrótce wyruszą na misyjne szlaki, składam serdeczne podziękowanie za Waszą modlitwę i ofiarność, za troskę o misje w świecie. Niech Chrystus, który objawił się narodom pogańskim, dzięki posłudze misyjnej Kościoła dotrze do serc i umysłów tych wszystkich, którzy Go jeszcze nie znają” – pisze w specjalnym komunikacie na Dzień Pomocy Misjom bp Jerzy Mazur.

Przewodniczący  Komisji Episkopatu Polski ds. Misji zachęca do zaangażowania na rzecz misji, np. dzieci poprzez działalność Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Zapowiada też IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w czerwcu tego roku. – Podczas Kongresu zastanowimy się nad tym, jak możemy ożywić zapał i gorliwość ewangelizacyjną w nas samych, naszych rodzinach, parafiach i wspólnotach, które tworzymy. Będziemy się modlić, by nasz Kościół dał światu 105 nowych misjonarzy, na pamiątkę 1050. rocznicy Chrztu Polski – podkreśla bp Mazur.


Komunikat przewodniczącego Komisji Episkopatu  Polski ds. Misji na Dzień Pomocy Misjom przypadający w uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 2015 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!

W dzisiejszą uroczystość wspominamy objawienie się Chrystusa narodom pogańskim. Trzej Mędrcy, prowadzeni przez Gwiazdę pokonali długą drogę, by odnaleźć Mesjasza. Szli kierując się wewnętrznym pragnieniem poznania Tego, który jest źródłem prawdy, dobra i piękna. Rozważając tę tajemnicę, nie możemy zapomnieć o współczesnych nam ludziach, którzy nie słyszeli o Chrystusie i do których nie dotarła Dobra Nowina o zbawieniu. Świat współczesny potrzebuje misjonarzy; tych, którzy posłuszni wezwaniu Pana: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”, ofiarnie oddadzą swe życie sprawie misji. Prawie 5 miliardów ludzi nie poznało Ewangelii i nie doświadczyło radości, jaką daje wiara. Trzeba zatem naszego zapału misyjnego, trudu i ofiary, by Chrystus zajaśniał tam, gdzie jest nieznany. Wiara zobowiązuje nas do zaangażowania misyjnego. Mamy obowiązek dzielenia się wiarą, tym największym skarbem, który ubogaca życie człowieka i nadaje mu perspektywę wieczności.

O tym, że wszyscy odpowiadamy za misje, przypomina nam IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w czerwcu tego roku. Jego hasło: „Radość Ewangelii źródłem misyjnego zapału” nawiązuje do Adhortacji papieża Franciszka „Evangelii gaudium”. Podczas Kongresu zastanowimy się nad tym, jak możemy ożywić zapał i gorliwość ewangelizacyjną w nas samych, naszych rodzinach, parafiach i wspólnotach, które tworzymy. Będziemy się modlić, by nasz Kościół dał światu 105 nowych misjonarzy, na pamiątkę 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Misjonarze potrzebują naszej pomocy duchowej i materialnej. Dlatego zachęcam wszystkich, by stali się, jak uczy papież Franciszek „uczniami-misjonarzami” (EG nr 120). Chorzy i starsi niech wspierają misyjne dzieło Kościoła swoim modlitwami i ofiarowaniem cierpienia w intencji misjonarzy. Dzieci niech włączą się w pracę Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, którego święto obchodzimy w dzisiejszą Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu, na całym świecie dzieci łączą się w modlitwie i kolędowaniu. Najmłodsi, niczym Trzej Królowie, pukają do naszych domów, prosząc o datek dla dzieci z krajów misyjnych. Jest to okazja, by przekazać dar serca Chrystusowi w ubogich dzieciach. Proszę również o konkretne zaangażowanie młodzieży oraz dorosłych w sprawę misji. Weźmy udział w Orszaku Trzech Króli, organizowanym w wielu miejscowościach w naszej Ojczyźnie. Jak  Monarchowie nie tylko idźmy pokłonić się Chrystusowi, ale i innych prowadźmy do Niego. Okażmy się hojni w dziękowaniu Bogu za radość poznania Chrystusa. Niech ta radość stanie się dla nas źródłem misyjnego zapału.

Dzisiejsze święto obchodzimy pod hasłem: „Misjonarze w służbie pojednania i pokoju”. Chcemy w ten sposób nawiązać do tematu roku duszpasterskiego, który akcentuje konieczność nawrócenia i pojednania z Bogiem i ludźmi. Misjonarze, posługujący w krajach Afryki, Azji, Oceanii i Ameryki Środkowej i Południowej, bardzo często stają wobec konfliktów lokalnych, które przeradzają się w rzezie i rozboje, a nawet otwartą wojnę. Udzielają schronienia i pomocy cierpiącym. Troszczą się o dzieci, ofiary wojen i nienawiści. Wszystkich wzywają do przebaczenia i pojednania. Nieraz ryzykują własnym życiem, by trwać w solidarności z prześladowanymi i bezbronnymi. Otoczmy ich naszą modlitwą, by mogli stać się skutecznym narzędziem Bożego pokoju, który zwiastowali aniołowie przy Narodzeniu Pańskim. Wypraszajmy moc ich przepowiadaniu Chrystusa, by jak Gwiazda Betlejemska prowadzali do Niego tych, wśród których posługują.

Cieszy nas, że 2065 misjonarzy i misjonarek z Polski posługuje w 97 krajach misyjnych. Są obecni w dalekiej Afryce, Ameryce Południowej i Środkowej, Azji, a nawet Oceanii i na zimnej Alasce. Misjonarze nie tylko zajmują się głoszeniem Ewangelii i formowaniem wspólnot wiary, ale także pełnią dzieła miłości miłosiernej. Udręczonym ubóstwem i chorobami społecznościom lokalnym niosą nadzieję i pociechę swą bezinteresowną pomocą. By mogli pomagać, potrzebują naszego wsparcia finansowego i materialnego. Wszyscy możemy pomagać misjom, nie tylko dzisiaj, gdy zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski zbierane są we wszystkich parafiach ofiary na Krajowy Fundusz Misyjny. Z ofiar zebranych dzisiaj utrzymywane jest także Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące przyszłych misjonarzy do pracy na misjach. W tym roku do wyjazdu przygotowuje się 30 osób: 12 z nich to kapłani diecezjalni, 1 kapłan zakonny, 1 brat zakonny,  12 sióstr zakonnych i 4 osoby świeckie.

W imieniu wszystkich misjonarek i misjonarzy oraz tych, którzy wkrótce wyruszą na misyjne szlaki, składam serdeczne podziękowanie za Waszą modlitwę i ofiarność, za troskę o misje w świecie. Niech Chrystus, który objawił się narodom pogańskim, dzięki posłudze misyjnej Kościoła dotrze do serc i umysłów tych wszystkich, którzy Go jeszcze nie znają. Niech napełnia swym błogosławieństwem i radością dobrodziejów misji i obdarza potrzebnymi łaskami.

Z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

+Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący  Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa – Ełk, 25 listopada 2014 r.


Więcej (video) na: www.episkopat.pl