„Myśleć Chrystusem”. Nowość wydawnicza

Nakładem Wydawnictwa Fundacji „Signum Magnum” ukazał się szósty tom rozważań i zapisków o. prof. dr hab. Jozafata Antoniego Nowaka (+2013), pt. Myśleć Chrystusem”.

Publikacja jest kontynuacją poprzednich wydań, które zawierają zapiski o. Nowaka z różnych lat. Nie jest to twórczość stricte naukowa, ale jest to jakby praca „nadliczbowa”, stanowiąca ubogacający dodatek do przemyśleń naukowych o. Profesora.

Uporządkowaniem i wydaniem rękopisów o. Jozafata zajął się tak, jak poprzednio o. Miłosz Kaczmarczyk OFM. Pisze on we wstępie, że lektura szóstego tomu rozważań bez wątpienia pozwala pogłębić życie duchowe, a człowiek o osobowości sakramentalnej znajdzie w tym jedynym w swoim rodzaju dzienniczku ukojenie, umocnienie i potwierdzenie właściwego, to znaczy eklezjalnego sposobu życia. 

Antoni J. Nowak OFM
„Myśleć Chrystusem. Rozważania i zapiski t. 6”
Wydawnictwo Fundacji „Signum Magnum”
Katowice 2018

Za: prowincja.panewniki.pl