Oświadczenie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim „Wybitni Wielkopolanie”

Rada Społeczna przy Arcybiskupie Poznańskim, która jest gremium skupiającym katolików świeckich z różnych środowisk życia naukowego, kulturalnego i społecznego, którzy wspierają Metropolitę Poznańskiego w odpowiedzialności za działalność Kościoła oraz w kształtowaniu życia społecznego, wydała oświadczenie w 100. rocznicę odzyskania niepodległości „Wybitni Wielkopolanie”. Pośród wspomnianych kilkunastu najwybitniejszych Wielkopolan: świętych, duchownych, działaczy społecznych czy polityków wymieniono również o. Karola Meissnera OSB wspominając go jako „świętego człowieka”, dzięki któremu m.in. „udało się uratować przed upadkiem ten najstarszy wielkopolski klasztor”.

Akapit poświęcony osobie o. Karola Meissnera OSB:

Ojciec Karol Meissner (1927-2017) w młodości jako sanitariusz niósł pomoc rannym w czasie powstania warszawskiego, w czasie którego został ranny i jako jeniec zesłany do Stalagu XI A w środkowych Niemczech. Po powrocie do kraju ukończył studia medyczne w Poznaniu, a następnie wstąpił do zakonu benedyktynów. Przebywał najpierw w klasztorze w Tyńcu, a później w opactwie w Lubiniu. Dzięki Jego zaangażowaniu i pracowitości udało się uratować przed upadkiem ten najstarszy wielkopolski klasztor. Ojciec Karol zasłynął jako wybitny znawca problematyki rodziny; problematykę tę wykładał na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie, opublikował wiele książek z tej dziedziny i współpracował na tym polu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. W pamięci Wielkopolan pozostał jako „święty człowiek”, mędrzec, który poszukującym czy wątpiącym zawsze potrafił wskazać właściwą drogę do Boga.

Całe oświadczenie można przeczytać:
Kliknij tutaj

Za: www.benedyktyni.net