Nadanie tytułu profesorskiego Ks. Henrykowi Stawniakowi SDB

Prezydent RP. p. Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. nadał ks. dr. hab. Henrykowi Stawniakowi, prof. UKSW, tytuł profesora nauk prawnych.

Kancelaria Prezydenta RP. pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. poinformowała, że Prezydent RP. p. Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. nadał ks. dr. hab. Henrykowi Stawniakowi, prof. UKSW, tytuł profesora nauk prawnych. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych ks. Dziekana. Wydarzenie to jest wielką radością dla współbraci domu salezjańskiego w Łomiankach, do którego należy ks. Henryk. Z tej okazji składamy Jemu jak najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych w pełnieniu jego odpowiedzialnej funkcji oraz dalszych osiągnięć naukowych.

(A. Domaszk)

Za: www.pila.salezjanie.pl