Opłatek osób konsekrowanych w Bydgoszczy

W sobotę – 17 stycznia 2015 roku – osoby konsekrowane zgromadzeń żeńskich i męskich z całej diecezji bydgoskiej  złączyły się we wspólnej modlitwie przy Żłóbku.  Do  Diecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego na zaproszenie delegata ds. Zakonów  męskich w diecezji o. Władysława Budziak CSSp oraz referentów ds. życia zakonnego siostry Marty – Elżbietanki i ks. Karola Hołubickiego CM  przybyły delegacje wspólnot zakonnych z diecezji oraz klerycy profesi WSD Zgromadzenia Ducha Świętego z Bydgoszczy.

Spotkanie rozpoczęło misterium o Bożym Narodzeniu dokonującym się dzisiaj w życiu młodego  człowieka   przedstawiły wychowankowie  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej dla Dziewcząt im. bł. M. Karłowskiej z Topolna.  Misterium przygotowały Siostry Pasterki.  Kolejne chwile poświęciliśmy  Adoracji Najśw. Sakramentu.

Kulminacyjnym punktem była Msza  Święta koncelebrowana przez obecnych zakonników – prezbiterów pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego JE  Jana Tyrawy. W Słowie Pasterskim Ksiądz Biskup w nawiązaniu do Roku Życia Konsekrowanego  wezwał do trwania w swojej tożsamości,  Nie ma innej możliwości jak trwania przy Jezusie Chrystusie Odkupicielu.

W okolicznościowym przesłaniu do obecnych Przewodniczący KWPZM o. Janusz Sok CSsR podziękował Księdzu Biskupowi „ za stalą życzliwość dla osób i wspólnot życia konsekrowanego w diecezji „  i wezwał te osoby „ do odnowienia jedności, odpowiedzialności, współpracy w różnego rodzaju strukturach kościelnych”.

Po Eucharystii wszyscy spotkali się z Księdzem Biskupem w refektarzu seminaryjnym,  by przy śpiewie kolęd podzielić się opłatkiem i złożyć wzajemnie życzenia noworoczne.. Oprawę muzyczną zorganizowały Siostry Pasterki z Żołędowa.

Wyrażając podziękowanie Rektorowi WSD Diecezji za udostępnienie pomieszczeń do następnego spotkania w Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego w katedrze bydgoskiej.