„Nasz człowiek! Nasz święty!” – filmowy klip o św. Melchiorze i jego mieście

Nasz człowiek! Nasz święty!” – pod takim tytułem umieszczony został na profilu facebookowym diecezji bielsko-żywieckiej film prezentujący Cieszyn – „Miasto Miłosierdzia i Pokoju”.Jest to także historia o słynnym obywatelu miasta nad Olzą – św. Melchiorze Grodzieckim. Okazją jest obchodzony Rok św. Melchiora Grodzieckiego, ustanowiony przez Sejmik Województwa Śląskiego na wniosek bp. Romana Pindla.

Inicjatorami filmowego klipu są Diecezja Bielsko-Żywiecka i Katolickie Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie. W realizacji przedsięwzięcia współpracowali cieszyńscy filmowcy.

Zachęcamy do dzielenia się tym oryginalnym filmem z innymi www.facebook.com/DiecezjaBielsko

Za: www.diecezja.bielsko.pl