Home WiadomościZ kraju Naszej Maryi, Królowej Polski, dziękujemy za kanonizację papieża!

Naszej Maryi, Królowej Polski, dziękujemy za kanonizację papieża!

Redakcja

3 maja – w uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski – na Jasnej Górze odbyły się uroczystości dziękczynne za kanonizację św. Jana Pawła II. Tegorocznym uroczystościom towarzyszy hasło: „Wdzięczność i zawierzenie”. Uroczystość Królowej Polski połączona jest z narodowym dziękczynieniem za kanonizację papieża-Polaka, jasnogórskiego pielgrzyma.

Ze względu na niekorzystną aurę – w Czestochowie pada deszcz, i jak na maj, jest bardzo niska temperatura – ok. 6 stopni, główne uroczystości zostały przeniesione do bazyliki jasnogórskiej. Zarówno bazylika, jak i Kaplica Matki Bożej wypełnione są kilkunastoma tysiącami wiernych.

Główna suma odpustowa z udziałem Episkopatu Polski rozpoczęła się o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który także wygłosił kazanie.

Wszystkich zebranych na uroczystej Sumie Pontyfikalnej powitał generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski. „’Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce i Królowej’ – te pamiętne słowa wypowiedziane tu na Jasnej Górze w 1979 r. przez papieża Jana Pawła II, po wielkim wydarzeniu Jego kanonizacji nabierają wyjątkowego znaczenia. Boża Opatrzność dała nam Polakom, szczególnego duchowego przewodnika na trudne czasy historii, człowieka całkowitego zawierzenia Bogu i Najświętszej Dziewicy. Niech za ten niezwykły dar Bóg będzie uwielbiony – mówił w powitaniu o. Arnold Chrapkowski – Wydarzenie kanonizacji dwóch wielkich papieży Jana XXIII i Jana Pawła II, tak mocno wpisanych w dzieje Kościoła powszechnego i tak bardzo związanych z Cudownym Wizerunkiem Jasnogórskiej Maryi, stanowi dla każdego z nas wezwanie do ponownego, ufnego oddania się w ręce Bożej Rodzicielki. Ci wielcy pasterze Kościoła Bożego swoją posługę oparli na mocy, jaką daje Maryja, Matka Kościoła. Niech ich wzorem, droga z Maryją i przez Maryję do Chrystusa, wyznacza nasz pielgrzymi szlak do wieczności. Dlatego też z ufnością kierujemy wzrok na Kalwarię, gdzie Jezus z wysokości Krzyża powierza Maryję Janowi, aby była Matką jego wiary i Matką wiary całego Kościoła. Maryjo, kieruj zawsze nasze spojrzenie miłości ku Jezusowi, który ukochał nas jako pierwszy”.

„Wzorem św. Jana Pawła II, zebrani w jasnogórskim sanktuarium, w Uroczystość Królowej Polski, przed święty wizerunek Maryi przynosimy to wszystko co stanowi Polskę, przynosimy nasze troski i radości, duchowe i fizyczne zmagania, przynosimy nasz ojczysty dom, nasze rodziny i nas samych. Prosimy Jasnogórską Maryję, Królową i Matkę naszej Ojczyzny, o porządek moralny i wszelki ład społeczny, o to, byśmy nie lękali się prawdy, gdyż prawda jest gwarantem wolności. Błagamy, by ta ziemia coraz pełniej stawała się Królestwem Jezusa Chrystusa i jego Matki” – podkreślał o. generał.

„Dzisiejsza uroczystość jest wybitnym potwierdzeniem radosnego zwycięstwa Kościoła. Jest dniem dziękczynienia naszej Ojczyzny za niewymowną chwałę nieba, jaką osiągnęli dwaj papieże, Jan XXIII i Jan Paweł II, którzy kształtowali historię XX wieku. W ubiegłą niedzielę zostali ono wpisani do katalogu świętych” – mówił w homilii abp Stanisław Gądecki.

„’Byli to dwaj ludzie mężni, pełni parrezii (czyli szczerości, ufności, śmiałości, odwagi) Ducha Świętego, którzy złożyli Kościołowi i światu świadectwo dobroci Boga i Jego miłosierdzia’ – mówił o nich papież Franciszek. Faktycznie, z tej racji Jan XXIII był nazywany ‘Papieżem Dobroci’, a Jan Paweł II – ‘Papieżem Miłosierdzia’. Obaj ‘byli kapłanami, biskupami i papieżami dwudziestego wieku. Poznali jego tragedie, ale nie byli nimi przytłoczeni. Silniejszy był w nich Bóg; (…) silniejsza macierzyńska bliskość Maryi’” – przypomniał kaznodzieja.

Jak podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jako Polacy szczególnie dziękujemy „papieżowi-seniorowi Benedyktowi XVI, który swoją decyzją rozpoczął proces beatyfikacyjny i sprawił, że proces kanonizacyjny Jana Pawła II okazał się jednym z najkrótszych w historii”. „Serdeczne wyrazy wdzięczności kierujemy do Ojca Świętego Franciszka, który doprowadził proces kanonizacyjny do końca i w minioną niedzielę osobiście włączył obu papieży do katalogu świętych, przy obecności setek tysięcy Polaków”. Abp Gądecki przywołał także zasługi obecnego na Jasnej Górze kardynała Stanisława Dziwisza, „który wiernie służył Karolowi Wojtyle przez 39 lat, a po Jego śmierci z niesłychanym zaangażowaniem podtrzymuje i rozwija kult papieża Polaka tak w Ojczyźnie, jak i poza jej granicami”. Szczególne podziękowania ks. arcybiskup skierował także do ks. Sławomira Odera, postulatora procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.

W dalszej części homilii przewodniczący Episkopatu przypomniał, że dziś także obchodzimy święto narodowe – Święto Konstytucji 3 Maja. „Dzisiejsza uroczystość skłania nas także do zamyślenia się nad naszą ziemską Ojczyzną – mówił kaznodzieja – Nasza Ojczyzna potrzebuje dzisiaj – podobnie jak za czasów Konstytucji Majowej – odnowy, jeśli ma ona mieć przed sobą swoje ‘jutro’”.

Jak stwierdził ks. arcybiskup, „państwo i Kościół nie są tylko dwoma instytucjami żyjącymi obok siebie swoim własnym, autonomicznym życiem. To są dwie instytucje zdane na siebie, i to zdane na podobieństwo związku ciała z duszą. Kościół, jeśli jest autentyczny, winien być duszą państwa. Bez duchowych wartości, jakie przynosi Kościół, ciało państwa obumiera. Dla niektórych może to brzmieć prowokacyjnie, ale taka jest prawda”.

„Dlaczego o tym wspominam? Otóż dlatego, bo słabość wielu wymiarów dzisiejszego życia społecznego, kulturalnego i politycznego naszej Ojczyzny nie bierze się znikąd. Ona ma swoje najgłębsze korzenie właśnie w odcinaniu się naszego państwa od jego duszy. To właśnie odcinanie się od wartości, które wyrastają z Ewangelii, sprawia, że 2,5 miliona osób, przeważnie młodych, musiało wyjechać za chlebem, kolejne 2 miliony jest bezrobotnych, blisko 4 miliony żyją na skraju ubóstwa. Że nasze społeczeństwo starzeje się i pogłębia się jego kastowość, postępuje alienacja młodych w pracy. Lekceważeni są robotnicy, którym miesiącami nie otrzymują zapłaty za swoją pracę. Że nie przyjmuje się pod koniec roku chorych do szpitali. Że więzienia nie mogą pomieścić skazanych. Że lekceważone są miliony głosów obywateli w sprawie wieku emerytalnego i wieku szkolnego” – mówił ks. arcybiskup.

„Ostatnim przykładem takiej postawy odcinania się od duszy jest zgoda Rady Ministrów z 20 kwietnia na ratyfikację Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej – mówił przewodniczący Episkopatu Polski – Zarówno Kościół, podobnie jak wiele innych środowisk i organizacji rodzinnych i pro-life, potępiając stanowczo stosowanie jakiejkolwiek formy przemocy wobec kogokolwiek – wyraża stanowczą dezaprobatę wobec niektórych zapisów tej Konwencji. Definiuje ona bowiem płeć jedynie jako zjawisko społeczno-kulturowe i jednoznacznie zmierza do wprowadzenia zmian wzorców społecznych i kulturowych. Konsekwencją jej ratyfikacji byłoby dostosowanie polskiego prawa, edukacji oraz życia społecznego i rodzinnego do założeń ideologii, która nie uwzględnia różnic występujących między kobietą i mężczyzną. Pod pozorem równego traktowania Polacy utraciliby prawo do ochrony elementarnych wartości naturalnych i chrześcijańskich, zarówno w życiu społecznym, jak i prywatnym, w rodzinach oraz w wychowaniu swoich dzieci. To wszystko jest łamaniem sumień ludzkich”.

„Niektóre zapisy Konwencji są sprzeczne z Konstytucją RP, która zapewnia rodzicom prawo do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, a małżeństwo definiuje jako związek mężczyzny i kobiety, otaczając go opieką podobnie jak rodzinę. Konwencja narusza tez gwarantowaną konstytucyjnie prawną ochronę życia prywatnego i bezpodstawnie podważa wolność obywateli, wprowadzając rozwiązania o charakterze ideologicznym”.

„Jak z tego wszystkiego wynika, tak również dzisiaj – a może szczególnie dzisiaj – potrzebne jest zespolenie naszych energii w tym celu, aby w Ojczyźnie stało się bardziej postrzegalne ‘królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju’. Niech nas wspomaga w tym Jasnogórska Królowa Polski. Jej pomoc jest Kościołowi niezbędnie potrzebna, aby cierpliwie i z miłością, a nawet z radością, znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia” – zakończył abp Stanisław Gądecki.

Po homilii, przy dźwiękach fanfar, odnowiony został Milenijny Akt Oddania Polski w Macierzyńską Niewolę Maryi.

Na zakończenie Mszy św. złożone zostały przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przez trzy dni na Jasnej Górze trwały rekolekcje dla animatorów Duchowej Adopcji.

*

Na jasnogórskich uroczystościach obecni są kardynałowie, arcybiskupi i biskupi: kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, świadek świętości Jana Pawła II; abp Józef Kowalczyk, Prymas Polski, metropolita gnieźnieński; abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański; abp Józef Michalik, metropolita przemyski; abp Wojciech Ziemba, metropolita warmiński; abp Stanisław Nowak, abp senior z Częstochowy, bp Ignacy Dec, biskup świdnicki; bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki; bp Jerzy Mazur, biskup ełcki; bp Stefan Regmunt, biskup zielonogórsko-gorzowski; bp Marian Rojek, biskup zamojsko-lubaczowski; bp Jan Styrna, biskup elbląski; bp Jan Wątroba, biskup rzeszowski; bp Wojciech Polak, sekretarz Episkopatu Polski; bp Marek Mendyk z Legnicy; bp Artur Miziński z Lublina; bp Józef Górzyński z Warszawy; bp Wiesław Szlachetka z Gdańska; bp Marian Kruszyłowicz ze Szczecina.

Przybyli także: seminarzyści z Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej na czele z rektorem ks. Andrzejem Przybylskim i profesorami; Rycerstwo Jasnogórskiej Bogurodzicy z o. Janem Nalaskowskim, byłym generałem Zakonu Paulinów; Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, parlamentarzyści, przedstawiciele władz miejskich i samorządowych oraz przedstawiciele uczelni i szkół miasta Częstochowy.

*

Szczególnym akcentem tegorocznych uroczystości jest również Akt Oddania Matce Bożej Arch. Częstochowskiej. Wierni przygotowywali się do tego wydarzenia prawie od roku. Warto zaznaczyć, że dzisiejsza uroczystość NMP Królowej Polski to patronalne święto Archidiecezji Częstochowskiej. Na Jasnej Górze zostały dziś złożoneParafialne Księgi Zawierzenia, które od prawie roku znajdowały się każdej parafii arch. częstochowskiej, i były znakiem duchowego przygotowania wiernych archidiecezji do kanonizacji Jana Pawła II. Poszczególne osoby, wspólnoty rodzinne czy parafialne wpisywały do Ksiąg swoje modlitwy, akty zawierzenia czy akty wyrzeczenia jako podziękowanie za pontyfikat i osobę Jana Pawła II.

Parafialne Księgi Zawierzenia były przynoszone już od godz. 10.00 do Jasnogórskiego Centrum Modlitwy Zawierzenia (w murach zewnętrznych Jasnej Góry przy ul. Klasztornej naprzeciwko Kaplicy św. Józefa). Obecni byli tam: abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, o. Tomasz Tlałka, paulin odpowiedzialny za Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia oraz ks. Andrzej Kuliberda, wikariusz biskupi ds. Duszpasterskich, członek Rady Kapłańskiej i Rady Duszpasterskiej Arch. Częstochowskiej. W trakcie Mszy św. w procesji z darami przedstawiciele Archidiecezji Częstochowskiej złożyli symbolicznie trzy Księgi Zawierzenia. Księgi pozostaną na Jasnej Górze, parafie będą mogły je wypożyczać i wpisywać nadal do nich prośby i intencje.

Przed Sumą Pontyfikalną na Szczycie przez godzinę trwało modlitewne dziękczynienie za kanonizację św. Jana Pawła II. Wierni mieli okazję do wysłuchania kilku nagrań archiwalnych przemówień Ojca Świętego, wygłoszonych na Jasnej Górze. Śpiewy i modlitwy prowadził o. Kamil Szustak, zaśpiewał Jasnogórski Chór Mieszany im. Królowej Polski pod dyr. Marcina Lauzera, zagrał Oktet Jasnogórski pod dyr. Marka Piątka. Oba zespoły uświetniły także swoim śpiewem i grą liturgię Sumy Pontyfikalnej w bazylice.

O dzisiejszym dziękczynieniu za kanonizację Jana Pawła II przypominają wielkoformatowe fotografie przedstawiające papieża Jana Pawła II, modlącego się na Jasnej Górze. Autorem zdjęć jest częstochowski fotografik Zdzisław Sowiński.

Jasnogórskie uroczystości ku czci Królowej Polski rozpoczęły się tradycyjnie w wigilię, w piątek 2 maja. O godz. 18.30 po Wałach jasnogórskich przeszła procesja maryjna, a o godz. 19.00 odprawiona została Msza św. w bazylice jasnogórskiej. Po Apelu Jasnogórskim trwało całonocne czuwanie w Kaplicy Matki Bożej, prowadzone przez Ojców Pasjonistów z Łodzi.

*

Popołudniowej, koncelebrowanej Mszy św. za Ojczyznę w sobotę, 3 maja, w ‘sanktuarium patrzenia na Bożą Matkę’, przewodniczył paulin o. Michał Legan. W kazaniu przypomniał on, że dzisiejsza Ewangelia o wiszącym na krzyżu Chrystusie wskazuje, że wtedy, gdy Jezus najbardziej cierpi, to… patrzy na Matkę.

We Mszy św. uczestniczyli wierni – członkowie Międzyparafialnej Wspólnoty Apostolatu Maryjnego z Poznania. Dzisiejszą pielgrzymką uczcili 22 lata pielgrzymowania na Jasną Górę. Wierni przyjeżdżają na Jasną Górę co miesiąc, w każdą pierwszą sobotę miesiąca, uczestnicząc w modlitwie w jasnogórskim sanktuarium. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele wspólnoty złożyli Akt Zawierzenia. Pielgrzymi złożyli jako wotum bukiet biało-czerwonych róż. W autokarze pielgrzymi spędzają około 10 godzin. Z 65 parafii Poznania i 30 okolicznych pielgrzymują dorośli, młodzież, czasem dzieci. Modlą się, śpiewają pieśni, słuchają rozważań, aktualności z życia Kościoła, oglądają filmy o tematyce religijnej. Jest to czas świadectw i wsłuchiwania się w sprawy Kościoła. Pielgrzymi zawsze przybywali na pierwsze soboty miesiąca, łącznie przez 22 lata uzbierało się 260 pielgrzymek, w których pielgrzymowało ok. 17 tys. osób.

W czasie tej Eucharystii śpiewała jasnogórska organistka Alicja Gołaszewska. Wśród kilku wyśpiewanych utworów, można było usłyszeć kompozycję p. Alicji pt. „Janie Pawle II, prowadź nas”, która powstała na beatyfikację Jana Pawła II w 2011 r.

Pieśń: Janie Pawle II

słowa i muzyka: Alicja Gołaszewska
Jasna Góra-Częstochowa 2011

1. zwrotka

Uczyłeś kochać Boga i ludzi,
uczyłeś kochać swoją Ojczyznę,
umiłowane nasze dziedzictwo
i narodową naszą spuściznę.

Refren /2x/

Janie Pawle Drugi, wspieraj nas!
Janie Pawle Drugi, wspomóż nas!
Wszak szczególne miejsce w Twoim sercu ma
nasza Polska, ojczyzna Twa!

2 zwrotka

I zawierzyłeś kraj nasz Maryi,
co Jasnej broni wciąż Częstochowy,
więc strzeż z Maryją dziś naszej wiary
i uproś sumień naszych odnowę.

Refren

Janie Pawle Drugi wspieraj nas!

3 zwrotka

Niech Twoje słowa, któreś zostawił,
znów dziś poruszą nasze sumienia,
niech nam przewodzą, niech nas prowadzą
przez krzyż Chrystusa do nawrócenia.

Refren

Janie Pawle Drugi wspieraj nas!

4 zwrotka

O Janie Pawle, niech to dziedzictwo,
któreś Maryi zawierzył całe,
dziś umocnione Twoją modlitwą
wzrasta w miłości – Bogu na chwałę!

Refren

Janie Pawle Drugi wspieraj nas!

*

Na Jasną Górę w pierwszych dniach maja pielgrzymowało kilkadziesiąt grup zagranicznych m.in. z Włoch, Brazylii, Filipin, Niemiec, Austrii, Chin, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Francji, Węgier, Korei i Hiszpanii. W Kaplicy Matki Bożej usłyszeć można było m.in. pieśń ‘Czarna Madonna‘ w jęz. niemieckim.

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ dr, mś 

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda