Home WiadomościZ kraju Naszym wzorem św. Franciszek z Asyżu

Naszym wzorem św. Franciszek z Asyżu

Redakcja

Jubileuszowa 20. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich odbyła się w dniach 19-20 lipca na Jasnej Górze. Mottem pielgrzymki była Dziewięcioletnia Nowenna przed Jubileuszem 800. rocznicy powstania III Zakonu Świętego Franciszka. Temat do rozważań na rok 2013 z Listu do wszystkich wiernych (redakcja pierwsza) św. Franciszka z Asyżu: ‘Mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami’.

Centralnym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia odprawiona o godz. 11.00 pod Szczytem jasnogórskim. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił bp Ignacy Dec, bp świdnicki.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: przełożona narodowa Franciszkańskiego Zakonu Świeckich s. Joanna Berłowska oraz o. Marian Jarząbek, przewodniczący Konferencji Asystentów Narodowych wraz z asystentami regionalnymi i wspólnotowymi.

Słowa powitania do wiernych skierował o. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry. „To wielka radość, że znów przyszła pora, ‘przyszedł czas, ach przyszedł czas’ – tak śpiewamy Maryi i wyrażamy wdzięczność, za to, że możemy stanąć u Jej stóp tu na Jasnej Górze, aby, jak czynicie to od 20 lat, żeby wypowiadać swoje tak na nowo, Bogu przez Maryję, żeby wypowiadać swoją gotowość służenia Kościołowi świętemu poprzez upodabnianie się do wzoru, który obraliście w szczególny sposób, wzór, który ma prowadzić do Chrystusa – św. Franciszka z Asyżu” – mówił w powitaniu o. Sebastian Matecki.

„Przynosimy dzisiaj do Matki Najświętszej podziękowanie za 20 lat naszego pielgrzymowania, za wszytko co było naszą radością, ale i za niepokoje, które tu na modlitwie uciszały nasze skołatane serca. Zdajemy sobie sprawę, że wciąż niedomagamy i potrzebujemy nieustannie Bożej łaski i opieki Matki Najświętszej – mówiła s. JoannaBerłowska – W Roku Wiary za św. Pawłem prosimy tu, na Jasnej Górze: ‘Panie przymnóż nam wiary’, byśmy nią mogli nieść radość i nadzieję, a zgodnie z naszą regułą, starali się żyć w pełnej łączności z papieżem, biskupami i kapłanami, by bliska już kanonizacja bł. Jana Pawła II oraz wzór życia Ewangelią, jaki wskazuje nam swoim nauczaniem i przykładem Ojciec Święty Franciszek pomagały nam w codziennym wzrastaniu do świętości”.

„Powierzamy dzisiaj Matce Najświętszej cały Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce, na Białorusi oraz w innych krajach – kontynuowała s. Berłowska – Łączymy się w modlitwie wszystkimi braćmi i siostrami oraz asystentami duchowymi, którzy nie mogli przybyć. Modlimy się o radość życia wiecznego dla wszystkich, którzy w ostatnim czasie odeszli do Boga”.

„Przybywamy jako członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, jako wielka świecka rodzina franciszkańska, przybywamy na Jasną Górę w dorocznej pielgrzymce, by ponownie Panu Bogu podziękować za nasze franciszkańskie powołanie i uświadomić sobie na nowo naszą franciszkańską misję, nasze apostolskie zadania w dzisiejszym Kościele i świecie – podkreślał w homilii bp Ignacy Dec – Prośmy Maryję Jasnogórską, w której Domu jesteśmy, abyśmy przeżyli tę naszą pielgrzymkę, to nasze przebywanie w ‘polskiej kanie’, na tym Wzgórzu Jasnogórskim, abyśmy tutaj dostąpili cudu przemiany, by Jezus za sprawą Maryi przemienił wodę naszego nijakiego życia w wyborne wino żywej wiary, niezłomnej nadziei, ofiarnej miłości, i radości, pokoju, dobra. Niech nas ta pielgrzymka uzdolni do naprawy naszych rodzin i środowisk, w których żyjemy, niech pokój i dobro za nasza przyczyną i naszym udziałem szerzą się w dzisiejszym świecie i niech nasze dzieła chwalą Pana Boga i niech przynoszą pożytek ludziom”.

Przed błogosławieństwem s. Joanna Berłowska przeczytała Akt Zawierzenia Franciszkańskiego Zakonu Świeckich Matce Bożej.

W programie jasnogórskiego spotkania znalazły się również: Komunikaty Rady Narodowej FZŚ, spotkanie Rady Narodowej z Przełożonymi Regionów w Sali o. Kordeckiego oraz Droga Krzyżowa na Wałach.

Pielgrzymka rozpoczęła się już w piątek Apelem Jasnogórskim. Rozważanie apelowe wygłosił o. Marian Jarząbek, asystent Narodowy FZŚ. „Maryjo, Królowo Polski, jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, że już 20. raz przychodzimy tu na Tron Jasnogórski, aby jako Franciszkanie Świeccy z Polski zawierzyć Tobie nasze życie, wraz z młodym pokoleniem, Rycerzami św. Franciszka, stajemy do apelu, by w Roku Wiary, uzmysłowić sobie, że nasz Patriarcha Franciszek uczył się od Ciebie wiary, wpatrzony w Tajemnicę Wcielenia uczył się pokory, uczył się jednocześnie mówienia Bogu ‘tak’, kiedy nie rozumiał do końca swojego powołania, wiedział, że jest to wolą Bożą – mówił w rozważaniu apelowym o. Marian Jarząbek – I Ty Pani Jasnogórska jesteś z nami kiedy może nasza wiara nie zawsze jest doskonała, kiedy może cząstka nas samych jest tym co przeszkadza przyjść do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dlatego wpatrzeni w Tajemnicę Narodzenia, widzimy Ciebie, pochylającą się nad Jezusem, i prosimy Pani przymnóż nam wiary”.

*

Franciszkański Zakon Świeckich powstał w 1221 roku. Założył go św. Franciszek z Asyżu dla katolików różnych stanów, dążących do doskonałości chrześcijańskiej poprzez naśladowanie Chrystusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu. Nie wymaga on opuszczenia dotychczasowego środowiska, rezygnacji z małżeństwa czy pełnienia zadań świeckich. Umożliwił jednak wielu ludziom realizację powołania zakonnego. Dawniej znany był pod nazwą Trzeciego Zakonu św. Franciszka, stąd też jego członków nazywano tercjarzami.

W Polsce świeckie wspólnoty zakładali franciszkanie po dotarciu do kraju w 1227 roku. W okresie międzywojennym działalność Trzeciego Zakonu bardzo się ożywiła, niestety po drugiej wojnie światowej władze komunistyczne dekretem z 1949 roku zakazały działalności ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich. W 1978 roku papież Paweł VI nadał świeckim franciszkanom odnowioną regułę, która wprowadziła istotne zmiany w organizacji i posłudze Trzeciego Zakonu. Została także zmieniona nazwa wspólnoty na Franciszkański Zakon Świeckich, który odtąd stał się wspólnotą autonomiczną pod duchową opieką Pierwszego Zakonu św. Franciszka: Braci Mniejszych, Braci Mniejszych Konwentualnych i Braci Mniejszych Kapucynów.

Zobacz też: Franciszkański Zakon Świeckich 

o. Stanisław Tomoń 
BPJG/ mś 

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda