Niepokalanów: inauguracja roku Kolbianum

10 października 2014 r. studenci Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie zainaugurowali Nowy Rok Akademicki 2014/15 modlitwą, którą poprowadził O. Gwardian Niepokalanowa – o. Mirosław Bartos, oraz wprowadzeniem Pocztu Sztandarowego Zespołu Szkół im. „Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego” z Teresina, przy śpiewie Gaude Mater Polonia, w wykonaniu chóru parafialnego.

 

Centrum Studiów Mariologicznych „Kolbianum”, działające w ramach Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i współpracujący z nim Instytut Maryjno-Kolbiański „Kolbianum” to jedyny w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej ośrodek studiów mariologicznych, który zajmuje się edukacją w dziedzinie mariologii na wzór rzymskich uczelni „Marianum” i „Antonianum”.

Zajęcia prowadzą wybitni polscy mariolodzy z różnych ośrodków akademickich, podejmując takie zagadnienia jak: Maryja w Biblii, nauczaniu Kościoła, Maryja w liturgii, w ewangelizacji i katechezie, Maryja w dialogu ekumenicznym, czy ikonografii i wiele innych.

 

 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom osób pracujących i na co dzień zaangażowanych w różnorodną działalność w kraju i za granicą, studia odbywają się w trybie niestacjonarnym (4 – tygodniowe zjazdy dydaktyczno-egzaminacyjne w ciągu roku). Studenci mogą korzystać z zakwaterowania i posiłków podczas zjazdów w Domu Rekolekcyjnym w Niepokalanowie. Mają również dostęp do bogatej w cenne zbiory Biblioteki Mariologicznej, znajdującej się w budynku Instytutu. Dzięki tak dogodnym warunkom „Kolbianum” cieszy się coraz większą popularnością. Studia podejmują tu księża, kustosze sanktuariów maryjnych, zakonnicy, siostry zakonne oraz osoby świeckie z kraju i zagranicy.

Studia doktoranckie z teologii ze specjalnością z mariologii adresowane są do osób, które posiadają stopień magistra teologii. Z kolei studia podyplomowe z mariologii mogą podjąć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterium lub studia I stopnia – licencjat z jakiejkolwiek dziedziny).

Instytut powstał w 2009 r. natomiast zajęcia dydaktyczne odbywają się od 2010. To już piąty rok akademicki w tej Uczelni. W tym roku studia rozpoczęło 49 studentów, w tym 16 nowych. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Niepokalanowie.

 

 

Na początku głos zabrał Gospodarz miejsca o. Mirosław Bartos, który przypomniał zebranym, że to już piąty raz gromadzimy się na inauguracji roku akademickiego tutaj w Niepokalanowie i przedstawił zaproszonych gości przybyłych na te Uroczystość, wśród nich m.in.: Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, profesorów Instytutu, przedstawicieli władz samorządowych: starostę powiatu sochaczewskiego mgra inż. Tadeusza Korysia oraz wójta Gminy Teresin mgra Marka Olechowskiego. Zostali też przywitani dyrektorzy szkół z Teresina i Paprotni. Obecni byli Prezesi oraz Animatorzy i Asystenci kościelni Stowarzyszenia – Rycerstwo Niepokalanej na czele z Prezesem Narodowym MI w Polsce o. Stanisławem Piętką. Swoją obecnością uroczystości inauguracyjne nowego roku akademickiego uświetnił Chór Parafialny z Niepokalanowa.

 

 

Następnym punktem spotkania było sprawozdanie z działalności Instytutu „Kolbianum”, które przedstawił dyrektor o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik. Warto zatrzymać się przez chwilę nad niektórymi danymi jakie zostały przedstawione. Zajęcia dydaktyczne prowadziło 24 wykładowców, w tym 18 profesorów, w tym jeden biskup – ks. bp Andrzej Dziuba – ordynariusz łowicki oraz jeden doktor habilitowany i pięciu doktorów. W kończącym się roku akademickim w Instytucie „Kolbianum” studiowały 62 osoby, z czego 48 na studiach doktoranckich a 14 na studiach podyplomowych. Warto też podkreślić, że studenci rekrutowali się z 10 różnych krajów. Takich jak: Białoruś, Czechy, Słowacja, Niemcy, Włochy, Francja, Kanada, Stany Zjednoczone, Bułgaria i Szwajcaria. Od tego roku do tego grona dołączyła studentka z Filipin. Do tej pory studia doktoranckie ukończyło 20 osób, licencjat kanoniczny z teologii ze specjalności mariologii uzyskało 23 studentów. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z mariologii otrzymało 14 osób. Zostały otwarte przewody doktorskie 43 studentów „Kolbianum”. Instytut zorganizował 4 konferencje naukowe w tym jedną międzynarodową, a obecna jest piątą i drugą międzynarodową. Rozpoczęto też działalność wydawniczą serii „Biblioteka Kolbiana”, gdzie się publikują wykładowcy i studenci Instytutu. Dotychczas ukazały się dwa tomy tych serii. Na etapie przygotowania do druku pozostają materiały odbytych dotychczas sympozjów. Sprawozdanie to obejmowało okres ostatnich czterech lat.

 

 

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński wręczył dyplomy absolwentom oraz odbyła się immatrykulacja nowych studentów. Następnie wszyscy z radością odśpiewali Gaudeamus Igitur, po czym Ks. Rektor UKSW skierował okolicznościowe słowo.

Inauguracja Roku Akademickiego w „Kolbianum” stała się okazją do zorganizowania Międzynarodowej Konferencji Mariologicznej. Hasło jakie jej patronuje to: „Wszystko postawiłem na Maryję. NMP z życiu i nauczaniu Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. W tematykę Konferencji wprowadził nas o. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik – Dyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego.

 

 

Tematyka Międzynarodowej Konferencji Mariologicznej była skupiona wokół życia i nauczania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uczestnicy Sympozjum wysłuchali następujących referatów: „Maryjny aspekt powołania kapłańskiego i posługi Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego” – ks. dr Janusz Aptacy, Facoltà Teologica dell´Italia Centrale, Firenze. Następnie głos zabrał o. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv, z Pontificia Università „Antonianum”, Facoltà di Diritto Canonico, który mówił na temat: „Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przebieg i stan aktualny”. Kolejny prelegent, ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego mówił o „Obecności Maryi w dziejach Polski w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

 

 

Ważnym punktem tego dnia była Eucharystia sprawowana o godz. 12.00 w Bazylice niepokalanowskiej. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – rektor UKSW. W koncelebrze wzięli udział wszyscy uczestnicy Sympozjum, studenci Instytutu „Kolbianum” oraz Asystenci, Prezesi i Animatorzy „Rycerstwa Niepokalanej” i 45 kapłanów.

O godzinie 14 rozpoczęto drugą sesje Sympozjum. Przewodniczył jej o. Stanisław Piętka – Prezes Narodowy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej”. Pierwszy wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, wydział Teologiczny w Tarnowie, w którym skupił się na zagadnieniu: „Wkład Kardynała Stefana Wyszyńskiego w myśl mariologiczną Soboru Watykańskiego II”.

 

 

Następnym prelegentem był o. dr Jan Pach OSPPE z UKSW/Kolbianum i zaprezentował „Maryjny wymiar programów duszpasterskich realizowanych przez Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego”. O. prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv mówił o „Inicjatywach i dążeniach Kardynała Stefana Wyszyńskiego do oddania Kościoła, Ojczyzny i świata Matce Chrystusa.

Po modlitwie „Koronką do Miłosierdzia Bożego” i przerwie na smaczną kawę, Kontynuowano dalszą część referatów w Sali św. Bonawentury. Wysłuchaliśmy trzech referatów. Pierwszy zatytułowany: „Maryjny wymiar pomocy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Kościoła katolickiego w Polsce dla prześladowanego Kościoła w komunistycznej Czechosłowacji”. Autorem tego wystąpienia był dr Dariusz Żuk-Olszewski z Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Filozoficka fakulta, Nitra (Słowacja). Drugi wykład ks. dra Grzegorza Bachanka z UKSW dotyczył „Antropologicznych ukierunkowań mariologii Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Trzeci a zarazem już ostatni referat wygłosił o. dr hab. Paweł Warchoł OFMConv. Z UKSW/Kolbianum i Papieskiego Wydziału Teologicznego. To wystąpienie było zatytułowane „Kardynał Stefan Wyszyński w Niepokalanowie i jego interpretacja maryjnego nauczania św. Ojca Maksymiliana Kolbego”.

 

 

Sympozjum zakończyła dyskusja panelowa. Należy powiedzieć, że Międzynarodowa Konferencja Mariologiczna wpisała się w czas przygotowań do zbliżającej się beatyfikacji Sługi Bożego ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego i zostawiła trwały ślad w pamięci wszystkich uczestników. Na koniec nie pozostaje nam nic innego jak tylko życzyć, aby Instytut „Kolbianum” i jego studenci wraz z kadrą profesorską przyczyniali się do tego, aby Maryja była coraz lepiej poznawana i stawała się coraz bliższa ludziom i prowadziła nas do Chrystusa, na wzór Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Patronat medialny nad Sympozjum sprawowało Wydawnictwo Ojców Franciszkanów w Niepokalanowie i Radio Niepokalanów.

o. Jacek Staszewski OFMConv

foto br. Mieczysław Wojtak OFMConv

Za: www.franciszkanie.pl