Niepokalanów: Zjazd Gmin Kolbiańskich

Zrzut ekranu 2015-02-26 o 00.21.36Z okazji 74. rocznicy aresztowania św. Maksymiliana w Niepokalanowie odbył się XII. Zjazd Gmin Kolbiańskich, związanych z życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Dzień 17 lutego 1941 roku zostanie na zawsze w pamięci mieszkańców Niepokalanowa. I choć minęło 74 lata od wydarzeń tego dnia, to jednak data ta zostawiła trwały ślad w historii tego miejsca. Co prawda, nie ma już wśród nas niepokalanowian licznych świadków tych wydarzeń. Ale my wciąż pamiętamy o tym co się w tym dniu wydarzyło.

Był poranek. Ojciec Maksymilian Kolbe dyktuje swojemu sekretarzowi tekst o Matce Bożej Niepokalanej. Dzwoni telefon z furty. Brat z przerażeniem informuje przełożonego Niepokalanowa, że przyjechało gestapo i prosi, aby gwardian wyszedł do nich na rozmowę i pokazał cały klasztor. I tak się stało. Ojciec Maksymilian oprowadził „gości” po klasztorze. A spotkanie zakończyło się tym, że założyciel Niepokalanowa wraz z czterema najbliższymi współpracownikami został aresztowany i przewieziony przez gestapo do Warszawy na ulice Pawią. Tam mieściło się więzienia dla osób podejrzanych o działalność polityczną.

Następnego dnia 20 braci zakonnych dobrowolnie zgłosiło się na wymianę, by zastąpić o. Kolbego i w ten sposób przyczynić się do jego uwolnienia. Okupacyjnym władzom niemieckim chodziło jednak o Rajmunda Kolbego, gdyż to on był dla nich zagrożeniem, zagrożeniem dla Rzeszy niemieckiej.

28 maja 1941 roku o. Maksymilian Maria Kolbe został przewieziony z Pawiaka do Auschwitz wraz z innymi współwięźniami. Tyle historii z przeszłości.

Dzień dzisiejszy. Również chłodny z małym przymrozkiem i również słoneczny, tak jak tamten luty 1941 roku. Dla upamiętnienia tych wydarzeń z 74 lat w Niepokalanowie odbył się XII Zjazd Gmin Związanych z Życiem św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Przyjechały delegacje z poszczególnych miejscowości z którymi związane są losy polskiego męczennika – „Patrona trudnych czasów”, jak nazwał go w czasie kanonizacji, w dniu 10 października 1982 r. – dziś już święty Jan Paweł II. Wśród przybyłych gości był m.in. Piotr Niedźwiecki – Prezydent Miasta Zduńska Wola, Marek Tarnowski – Naczelnik Wydziału Promocji Miasta Oświęcim, a także Paweł Rózga – Sekretarz Miasta Pabianic.

Gospodarzem Zjazdu były władze samorządowe Gminy Teresin na czele z wójtem Markiem Olechowskim. Miejscem spotkania: klasztor franciszkanów w Niepokalanowie. Zjazd Gmin Kolbiańskich rozpoczęto od Eucharystii w Bazylice Niepokalanowskiej. Liturgii przewodniczył miejscowy przełożony wspólnoty klasztornej – gwardian o. dr Mirosław Bartos. On też przywitał zebranych na tej uroczystości. Homilie, wygłosił o. dr hab. Ignacy Kosmana, przypomniał w niej jeszcze raz te wydarzenia z przed 74 lat.

Po Mszy św. Delegaci poszczególnych gmin złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem św. Maksymiliana Marii Kolbego. A pamiątkowe zdjęcie pozostawiło trwały ślad tych uroczystości. Po czym udaliśmy się do klasztornego refektarza na obiad.

Ostatnim punktem Zjazdu było posiedzenie nowo ukonstytuowanej Rady Związku Gmin Kolbiańskich. Ostatnie wybory samorządowe w Polsce przyniosły trochę zmian i wystąpiła potrzeba zweryfikowania Zarządu. Na tym spotkaniu dyskutowano też nad sposobami promowania Związku, skuteczniejszego docierania z dobrą informacją.

Jak powiedział nowo wybrany prezes Związku Gmin Kolbiańskich – Piotr Niedźwiecki – Związek ma plany trwalszego związania się z Radiem Niepokalanów, o czym poinformował na falach radia w wywiadzie z red. Malwiną Szymańską. Warto tez przypomnieć, że siedziba Związku Gmin Kolbiańskich mieści się w Zduńskiej Woli, a jego prezesem jest prezydent tego miasta.

Wśród innych inicjatyw Związku, na które warto zwrócić uwagę jest między innymi: wydanie nowego albumu, który będzie promował św. Maksymiliana Kolbego i jego dzieła oraz miasta, które są związane ze Świętym. Stąd Zduńska Wola – miejsce urodzenia, Pabianice – miejsce, gdzie mieszkali rodzice założyciela Niepokalanowa i Oświęcim, gdzie Maksymilian oddał swoje życie za ojca rodziny.

Inną ważną inicjatywą, nad którą chce się pochylić nowy zarząd to kontynuacja ulicznego masowego biegu ulicznego na dystansie 10 mil franciszkańskich. Pierwszy taki bieg odbył się w Teresinie – Niepokalanowie, następny właśnie w Zduńskiej Woli a edycja tegoroczna będzie miała swój finał w Pabianicach. Dystans jaki muszą pokonać uczestnicy to odległość 16670 metrów (10 mil franciszkańskich), czyli numer obozowy męczennika z Auschwitz. W przyszłym roku będzie przypadać 75 rocznica śmierci o. Kolbego i będzie to okazją do promocji miast związanych z życiem i śmiercią o. Maksymiliana.

Pozostaje nam tylko życzyć dalszych sukcesów w odkrywaniu osoby o. Maksymiliana Kolbego i do promowania również w dzisiejszym świecie, że należy zło dobrem zwyciężać.

tekst o. Jacek Staszewski

foto: br. Mieczysław Wojtak

Za: www.franciszkanie.pl.