Nominacja dla chrystusowca na KUL-u

Z dniem 1 października nasz współbrat ks. dr Marek Grygiel – adiunkt przy Katedrze Historii Kościoła XIX i XX w. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim został mianowany przez rektora pełnomocnikiem rektora KUL ds. kontaktów z Polonią.

Do kompetencji pełnomocnika należy: utrzymywanie i rozwijanie kontaktu z organizacjami polonijnymi, polskimi parafiami za granicą i Towarzystwami Przyjaciół KUL poza granicami kraju, koordynowanie działań delegatów rektora KUL, przeprowadzanie akacji promujących KUL za granicą, popularyzowanie wśród Polonii inicjatyw podejmowanych przez KUL, w szczególności przez Uniwersytet Otwarty i Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Ks. Markowi serdecznie gratulujemy.

Za: www.chrystusowcy.pl