Home WiadomościZ kraju Nowa książka o krakowskich klaryskach

Nowa książka o krakowskich klaryskach

Redakcja

isf.edu.plNakładem Polskiej Akademii Umiejętności wydana została właśnie rozprawa doktorska pani dr Patrycji Gąsiorowskiej pod tytułem „Konwent klarysek krakowskich do końca XVIII wieku. Studium prozopograficzne”. Pani dr Gąsiorowska, absolwentka historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracownik Polskiej Akademii Nauk, jest także wykładowcą w Instytucie Studiów Franciszkańskich.

W recenzji profesora Krzysztofa Ożoga, wybitnego polskiego mediewisty, na temat książki można przeczytać: „Rozprawa dr Patrycji Gąsiorowskiej jest pięknym owocem wieloletnich kwerend archiwalnych i badań prozopograficznych nad najstarszą wspólnotą klarysek na ziemiach polskich. Z wielką akrybią Autorka opracowała katalog z biogramami ponad 550 mniszek, o których zachowały się rozproszone informacje w źródłach historycznych. Na podstawie bogatego materiału źródłowego ukazała zmieniającą się na przestrzeni kilku wieków liczebność krakowskiego konwentu, długość życia i stażu zakonnego sióstr, ich pochodzenie społeczne oraz geografię rekrutacji zakonnej. Barwnie nakreśliła też obraz życia codziennego w krakowskim klasztorze i drogę formacji zakonnej klarysek. Ponadto wiele uwagi poświęciła urzędom klasztornym i ich roli w funkcjonowaniu konwentu, w szczególności zaś urzędowi ksieni, do której należała władza nad całą wspólnotą. Prezentowana rozprawa stanowi duże osiągnięcie naukowe w zakresie badań nad życiem zakonnym w dawnej Polsce”.


Autor: Patrycja Gąsiorowska
Wydawnictwo: PAU
Seria: Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego, nr 113
Rok wydania: 2015
Wydanie: I
Stron: 470
Format: 170x240mm
Oprawa: miękka

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp
1. Badania prozopograficzne nad konwentami żeńskimi w historiografii światowej i polskiej
2. Studia nad błogosławioną Salomeą i klasztorem Klarysek w Zawichoście-Skale-Krakowie
3. Materiały źródłowe
4. Konstrukcja pracy
Część I
Rozdział 1. Zarys dziejów klasztoru św. Andrzeja
1. Salomea i fundacja konwentu Damianitek
2. Śmierć Salomei, zniszczenie Klasztoru na Skale i przeniesienie konwentu do Krakowa
3. Funkcjonowanie klasztoru Klarysek w XVI wieku i przejście pod obediencję biskupów krakowskich
4. Dzieje klasztoru w XVII i XVIII wieku
5. Ekonomiczne podstawy istnienia klasztoru
Rozdział 2. Skład konwentu Klarysek krakowskich
1. Liczebność konwentu
2. Długość życia zakonnic
3. Lata życia w klasztorze
4. Rekrutacja
5. Pochodzenie geograficzne i narodowościowe zakonnic
6. Pochodzenie stanowe sióstr i ich powiązania rodzinne
7. Podsumowanie
Rozdział 3. Formacja zakonna klarysek – między regułą a rzeczywistością
1. Obrzędy obłóczyn i profesji
2. Śluby zakonne
3. Zajęcia i obowiązki zakonnic
4. Podsumowanie
Rozdział 4. Ksienie i ich urząd
1. Zasady wyboru ksieni
2. Kadencja przełożonej
3. Liturgiczne obowiązki ksieni względem wspólnoty
4. Zabiegi ksieni o beatyfikację Salomei i rozwój jej kultu
5. Troska o materialne potrzeby sióstr
6. Zabiegi o restaurację i wyposażenie kościoła oraz klasztornych zabudowań
7. Starania o posiadłości klasztoru
8. Zarząd finansami klasztoru
9. Nadzór nad klasztorną kancelarią
10. Opieka nad wychowankami, rezydentkami i familią klasztorną
11. Ograniczenie władzy ksieni
12. Podsumowanie – charakterystyka niektórych ksień
Rozdział 5. Hierarchia urzędów klasztornych
1. Dwa chóry zakonne
2. Urzędy klasztorne
3. Podsumowanie
Zakończenie. Miejsce klasztoru klarysek krakowskich w społeczeństwie, mieście i Kościele
Bibliografia
Indeks osobowy
Summary
Część II (znajdująca się na płycie CD dołączonej do publikacji)
Skład osobowy konwentów Klarysek w Zawichoście, Grodzisku koło Skały i Krakowie do końca XVIII wieku w układzie chronologicznym
Aneks 1. Lista ksień klarysek w Skale i Krakowie w układzie chronologicznym do początku XIX wieku
Aneks 2. Kapelani, spowiednicy, kaznodzieje, wizytatorzy i komisarze klasztoru Klarysek w układzie chronologicznym
Aneks 3. Prokuratorzy, ekonomowie, plenipotenci, domownicy i słudzy klasztoru Klarysek w układzie chronologicznym
Aneks 4. Lista wychowanek Klarysek krakowskich z XVIII wieku w układzie chronologicznym

Za: www.isf.edu.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda