Home WiadomościZ kraju Nowy, 35. tom “Studia Claromontana”

Nowy, 35. tom “Studia Claromontana”

Redakcja

Ukazał się kolejny, 35. tom Studia Claromontana pod red. o. prof. Janusza Zbudniewka. Studia Jasnogórskie wydaje Wydawnictwo Zakonu Paulinów Paulinianum.

Studia Claromontana to rocznik, ukazujący się od 1981 roku. Publikowane są w nim artykuły naukowe o charakterze przede wszystkim historyczno-teologicznym, poświęcone Jasnej Górze i Zakonowi Paulinów. Redaktorem naczelnym jest o. prof. Janusz Zbudniewek, paulin.

Tom otwiera tekst o. Jana Pacha, paulina, dotyczący posłannictwa Jasnej Góry w wizji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Tekst szczególnie istotny, w związku ze zbliżającą się beatyfikacją Prymasa Tysiąclecia. Przybliża bowiem jego jasnogórską drogę oraz wizję, która nie traci na aktualności.

„Pośmiertnie nazwano kardynała Stefana Wyszyńskiego Ojcem Narodu – pisze o. Jan Pach – Opatrzność dała go Kościołowi i narodowi, aby w czas próby – jak Abraham – mógł wytrwać na polskiej górze Moria. Tym miejscem świętym spotkania z Bogiem, który prowadził Prymasa po krzyżowej drodze i doświadczał jego wiary, ale też czynił cuda w jego życiu i pasterskiej posłudze, była Jasna Góra. Obecna tu w Świętej Ikonie Maryja, która ten znak obrała dla zmaterializowania rzeczywistej obecności w sanktuarium i w polskich dziejach, była dla niego jak najlepsza rodzona matka (…) i tak było całe życie. Nie wszyscy wtedy rozumieli to bezgraniczne zawierzenie Matce Bożej spraw Kościoła i narodu, ale również i dzisiaj droga ta spotyka się z różnymi ocenami. Właściwie, to w pewnej mierze została ona zapomniana, przynajmniej na poziomie oficjalnego duszpasterstwa centralnego w Polsce. Masowość przeżyć religijnych w czasach Wyszyńskiego z pewnością nie zaszkodziła jakości przeżyć religijnych, jak niektórzy próbowali to oceniać. Trzeba, oczywiście, kłaść nacisk na indywidualne przeżycia i zaangażowanie, ale nie wolno zapomnieć, że człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje współtworzenia swojej wiary przez solidarne jej wyznawanie. Dlatego też św. Jan Paweł II, tak często przypomina tę drogę Prymasa i prosi o powrót na sprawdzone już ścieżki wiary”.

W najnowszym tomie nie zabrakło również artykułów redaktora naczelnego o. Janusza Zbudniewka. Jednym z nich jest „Historyczne ‘Te Deum Laudamus’ Narodu Polskiego w dniu 3 maja 1966 roku na Jasnej Górze”. Autor we wstępie do artykułu pisze: „Na początku Wielkiej Nowenny przed tysiącletnią rocznicą Chrztu Polski, na różny sposób planowano jej zwieńczenie stosowną uroczystością, aby utrwaliła dziękczynienie Narodu za dar wiary i płynące z niej dobrodziejstwa. Program krystalizował się bardzo powoli, aż doszło do spełnienia podniosłych uroczystości i manifestacji, co prawda innych niż zakładano, niemniej przy zwartej jedności Narodu. Nastrój wiodący do słonecznego ranka w dniu 3 maja 1966 r. prowadził przez niełatwe uwarunkowania Kościoła, poprzez odnowę sumień polskich katolików w ramach wytycznych ideałów zawartych w Akcie Ślubów Narodu z 1956 roku. Wystarczy zauważyć główne założenia, które uświadamiały chrześcijańskie ideały w miejsce wad, które były przyczyną narodowych niepowodzeń. W społecznym rachunku sumienia każdemu katolikowi dano szanse wyciągnięcia właściwego wniosku z dotychczasowego postępowania, prowokowano do rewizji polską mentalność we wszystkich jego przejawach. Tysiącletni model katolicyzmu polskiego uformowany na Boskim wzorcu Ewangelii dawał podstawy, aby go przekazać nowym pokoleniom w jedności Narodu z Matką Najświętszą i Kościołem Powszechnym. Tę znamienną zbieżność obu wartości podkreślano ze szczególnym akcentem i uwypuklano ją jako fakt, którego nie potrafi wymazać żaden historyk. Tym razem z naciskiem uświadamiano, że w progi bytu państwa polskiego wprowadziła prarodziców Boża Rodzicielka, a gwarantką jego egzystencji okazała się Stolica Apostolska…”.

Tom zawiera też inne ciekawe artykuły, poświęcone m.in. sanktuarium w Leśniowie i obrazowi Matki Bożej z Brdowa.

Tom ukazał się dzięki pomocy następujących osób: o. mgr Tadeusz Bednarski, Jasna Góra; mgr Anna Matuszak, Kutno; o. mgr inż. Wojciech Michalecki, Malmo; Jozefat Mozga, Warszawa; Henryk Szczepaniak, Warszawa-Ursus; o. Szymon Stefanowicz, rodzina Walczuków i Klimkow; ks. mgr Józef Święcicki, Teresa i Józef Święciccy oraz Maciej i Justyna Świszczowscy, Oświęcim; o. mgr Jan Zinówko, Jasna Góra.

Na okładce widnieje zdjęcie prymasa Polski kard. Stefan Wyszyński, który przewodniczy Mszy św. na ganku bazyliki skałecznej w Krakowie w dn. 8 V 1953 r., na 5 miesięcy przed aresztowaniem.


Studia Claromontana, tom 35

Recenzenci:
ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak CRL, Kraków – Warszawa
prof. dr hab. Bogdan Rok, UWr Wrocław

Zespół redakcyjny:
Jan Dzięgielewski, Warszawa
Tadeusz Krawczak, Warszawa
Jerzy Szyszkowski-Wojtczak, Warszawa
Janusz Zbudniewek OSPPE, Warszawa (red. nacz.)

Tłumaczenie tekstów na język angielski
Mariola Gac

Opracowanie komputerowe
Michał Fuksa, osppe, Warszawa

Adres Redakcji
00-263 Warszawa, ul. Długa 3
Wydawnictwo Zakonu Paulinów
Druk „Michalineum” 05-261 Marki 4, ul. Piłsudskiego 248/252

Tom jest do nabycia za pośrednictwem Księgarni Jasnej Góry – www.ksiegarniajasnagora.pl


SPIS TREŚCI

Jan Pach, Posłannictwo Jasnej Góry w wizji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego s. 5

Akta wizytacji Jasnej Góry z lat 1577-1593 na tle układów kościelnych i państwowych, oprac. J. Z. s. 37

J. Z. Historyczne “Te Deum laudamus” Narodu Polskiego w dniu 3 Maja 1966 roku na Jasnej Górze s. 127

Michal Niżnansky, Kult Matki Bożej u grekokatolików na Słowacji s. 221

Jolanta Sawicka, Symbolika perły w tradycji interpretacji chrześcijańskiej od starożytności po średniowiecze s. 293

Obraz Matki Bożej Zwycięskiej w Brdowie kolejny raz wyrwany z płomieni s. 469

J. Z., Pożar Kościoła w Brdowie w nocy 30 XI/1 XII 1983 r. s. 471

Maria Roznerska, Dokumentacja prac konserwatorskich przy obrazie na drewnie “Mastki Boskiej z Dzieciątkiem” z klasztoru Paulinów w Brdowie s. 491

Aleksandra Rejek-Rygielska, Obraz Matki Bożej z Brdowa jako przykład Madonny typu tzw. Piekarskiegos. 529

Wiktor Łyjak, Organy bazyliki jasnogórskiej po 1827 r. s. 541

Katarzyna Goc, Promocja w kościele katolickim na przykładzie działalności sanktuarium Matki Bożej w Leśniowie s. 583

Za: www.jasnagora.com

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda