Nowy Lider Młodzieży Franciszkańskiej Tau

Nowy Lider Młodzieży Franciszkańskiej TauW dniach 14‒16 października 2016 roku w Krakowie–Olszanicy odbyła się Kapituła Namiotów, podczas której spotkały się osoby zaproszone do pełnienia funkcji Odpowiedzialnego naszej wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej Tau wraz z Asystentami Prowincjalnymi oraz funkcjonującą do tej pory Radą i gośćmi.
Swoją obecnością ubogacili nas Mateusz Pudlik — członek poprzedniej Rady MF Tau, oraz Celina Biegańska — liderka Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. Spotkanie rozpoczęliśmy od nieszporów i Mszy Świętej, aby przygotować się do ważnych wydarzeń, które miały nastąpić kolejnego dnia.

W sobotę rano miała miejsce uroczysta Eucharystia, podczas której 30 członków MF Tau, wypowiadając słowa: „Oto ja, poślij mnie!”, zdecydowało się podjąć wyzwanie, jakim jest służba wobec całej wspólnoty. Następny punkt programu stanowiły obrady, na których obserwatorem był br. Piotr Podoba. Pierwsza część obrad poświęcona została sprawozdaniom ustępującego Lidera MF Tau oraz Asystenta Prowincjalnego MF Tau. Później wszystkie uprawnione do głosowania osoby wybrały spośród 19 kandydatów nowego lidera i dwóch członków zwyczajnych. Zaufaniem Kapituły Namiotów obdarzeni zostali Sebastian Ośka (lider), Patrycja Szmyd i Maciej Smyksy. Głosowanie przeprowadzono zgodnie z punktami zawartymi w statucie naszej wspólnoty. Po naradzie nowa Rada i Referat wybrali na członka nadzwyczajnego Erykę Sitko.

W drugiej części obrad wysłuchaliśmy sprawozdań wspólnot lokalnych. Mieliśmy także okazję zadać pytania i wspólnie wyszukać rozwiązań zaistniałych we wspólnotach problemów.

Po obradach, w czasie nieszporów, w obecności Prowincjała, br. Tomasza Żaka, i Wikariusza Prowincjalnego, br. Tomasza Protasiewicza, nowa Rada złożyła swoje przyrzeczenia.

Wieczorem podczas krótkiego programu artystycznego podziękowaliśmy byłej już Radzie za trud, jaki włożyli w budowanie naszej wspólnoty. Bez cienia wątpliwości minione dwa lata były bardzo ważnym czasem nie tylko dla uczestników Kapituły Namiotów, ale także dla każdego członka Młodzieży Franciszkańskiej Tau.

Fundamentem każdej wspólnoty jest modlitwa, pamiętajmy w niej zatem o osobach wchodzących w skład nowej Rady i razem budujmy to, do czego zostaliśmy powołani. Kapitułę Namiotów zakończyła wspólna Eucharystia w kościele parafialnym.

Paulina Kasprzak & Eryka Sitko

Za: Biuro Prasowe Kapucynów – Prowincja Krakowska.