Nowy Prokurator Kongregacji Filipinów

Do sekretariatu KWPZM wpłynął list informujący, iż obradujący w Gostyniu na Świętej Górze Kongres Federacji Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri (Filipinów) dokonał wyboru nowego Prokuratora Federacji, którym został Ks. Mirosław Prasek z Radomia. Kadencja prokuratora trwa 6 lat. Ks. Mirosław Prasek jest przełożonym wspólnoty Filipinów w Radomiu, a równocześnie delegatem, reprezentującym polskich Filipinów w zarządzie gene- ralnym Kongregacji.

– Jest to wielkie wyzwanie i odpowiedzialność, tym bardziej, że mój poprzed- nik tę funkcję sprawował przez 4 kadencje – powiedział ks. Prasek radiu Plus.

Dodaje, że Prokurator Krajowy Księży Filipinów reprezentuje zakon na zewnątrz. – U nas przełożony sprawuje funkcję w myśl zasady „primus inter pares”, czyli „pierwszy wśród równych sobie”. Wzorem duchowym jest dla mnie o. Henryk Jaromin, który sprawował tę funkcję w latach 1970-82. To była wielka postać, zafascynowana życiem św. Filipa Neri. Mam nadzieję, że podołam temu zadaniu – mówił ks. Prasek.

Ks. Mirosław Prasek ma 55 lat. Pochodzi z podradomskiego Przytyka. Z filipińską parafią Matki Bożej Królowej Świata jest związany od 1971 roku. Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Tarnowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku z rąk bp. Jerzego Ablewicza. Ukończył studia teologiczne na KUL. Ks. Prasek od 35 lat jest członkiem radomskiego Oratorium Księży Filipinów. Od trzech kadencji pełni funkcję przełożonego domu. W 2006 roku został członkiem Rady Rzymskiej Konfederacji Oratorium św. Filipa Neri. Na co dzień jest dyrektorem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu. Jest również członkiem Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości.

Ks. Mirosław Prasek zainaugurował pielgrzymkę do siedmiu kościołów Radomia. Inicjatywa jest nawiązaniem do słynnych pieszych pielgrzymek zapoczątkowanych w 1552 roku przez św. Filipa Neri w Rzymie. Ks. Prasek lubi podróże, głównie do Włoch, do miejsc związanych z życiem Filipa Neri. Lubi pielgrzymować pieszo i na rowerze.

Wraz z wyborem Ks. Mirosława zakończył wieloletnią posługę prokuratora ks. Zbigniew Starczewski, którzy przez 24 lata reprezentował Filipinów w Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce. Dziękujemy serdecznie ks. Zbigniewowi za wybitny wkład w funkcjonowanie KWPZM, a szczególnie za perfekcyjną organizację zebrań plenarnych w Gostyniu.

Red./radioplus.com.pl