Nowy sekretarz Kongregacji Nauki Wiary prowadził sesję w CFD w Krakowie

Ks. Giacomo Morandi, kapłan archidiecezji Modena-Nonantola, 18 lipca 2017 r. został przez papieża Franciszka mianowany sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary i podniesiony do godności arcybiskupa. Nominat przez ostatnie dwa lata pracował we wspomnianej dykasterii – kongregacji watykańskiej.

Ks. Giacomo Morandi współpracuje z Centrum Aletti w Rzymie, kierowanym przez Marko Ivana Rupnika SJ, prowadząc między innymi wykłady w ramach „Atelier Teologii im. Kardynała Špidlíka”. Między innymi z racji na tę współpracę w dniach 16-18 czerwca 2017 r. przebywał w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie w czasie sesji formacyjnej: „Życie w Duchu Świętym dzisiaj”.

Współprowadzącą tegoroczne czerwcowe spotkanie w ramach Szkoły Wiary była Alberta Maria Putti. Zachęcamy do skorzystania z nagrań konferencji (Studio Katolik – www.katolik.tv). Na stronie internetowej www.cfd.sds.pl dostępne są nagrania i teksty homilii, które wygłosił ks. Giacomo Morandi.

PSz

Na podstawie: Ks. Giacomo Morandi sekretarzem Kongregacji Nauki Wiary: www.cfd.sds.pl