Pożegnania: ks. Józef Żak CSMA

Śp. ks. Józef Żak CSMA (1934-2017) odszedł po nagrodę wieczną dnia 18 lipca br. w domu zakonnym w Pawlikowicach.

Od kilku lat stan zdrowia śp. ks. Józefa systematycznie pogarszał się. Przeżył 83 lata, w tym jako zakonnik 61 lata, a jako kapłan 53.

Urodził się  29.08.1934 r. w Górkach k. Mielca. Szkołę średnią rozpoczął w Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym a ukończył w Korespondencyjnym Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy. Po odprawieniu nowicjatu w Miejscu Piastowym, pierwszą profesję złożył 30.08.1953 r., a profesję wieczystą 30.08.1956 roku. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie w 1964 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 25.02.1964 r. z rąk ks. bpa Juliana Groblickiego. W latach 1970-1974 studiował katechetykę na ATK w Warszawie. W pierwszych latach kapłaństwa, jako wikariusz i duszpasterz pracował w Otwocku i Warszawie na Solcu. Potem przez 7 lat pełnił obowiązki sekretarza generalnego. W tym czasie udzielał się również w duszpasterstwie, w parafii Warszawa-Gołąbki, a następnie Warszawa-Koło. W latach 1981-1984 organizował od podstaw michalicką parafię w Warszawie na Bemowie, rozpoczynając od wybudowania tymczasowej kaplicy. Z Warszawy został skierowany na południe Polski, najpierw do Krakowa na przełożonego domu zakonnego (Wyższe Seminarium Duchowne), a potem od 1987 r. do Pawlikowic k/Wieliczki, gdzie przebywał do śmierci spełniając obowiązki przełożonego domu (dwie kadencje), proboszcza parafii (6 lat), dyrektora Państwowego Domu Pomocy Społecznej (5 lat), wikariusza przełożonego domu (8 lat). Pełniąc obowiązki proboszcza parafii w Pawlikowicach wybudował kościół parafialny. Jako dyrektor PDPS przejął upaństwowione przez władze komunistyczne budynki zakonne. W sposób wyróżniający się realizował w swoim życiu michalicką powściągliwość i pracę. Dopóki pozwalało mu zdrowie, chętnie podejmował wszelkiego rodzaju prace. Gorliwy w wypełnianiu obowiązków zakonnych, pobożny, otwarty, szczery, prostolinijny. Szukał chwały Bożej i dobra bliźnich: ludu Bożego i współbraci.

Pogrzeb odbędzie się w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Pawlikowicach w dniu 22 lipca (sobota) o godz. 10.00.

Dobry Jezu, a nasz Panie… 

Za: www.michalici.pl