Home WiadomościZ kraju Nowy Zarząd Polskiej Prowincji Saletynów

Nowy Zarząd Polskiej Prowincji Saletynów

Redakcja

W środę 23 czerwca 2021 roku w sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, po przeżytym wcześniej dniu skupienia prowadzonym przez bpa Jacka Kicińskiego CMF, przewodniczącego komisji ds. życia zakonnego w Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczęła się Kapituła Prowincjalna do spraw i wyborcza polskiej prowincji saletynów. Przewodniczy jej przełożony generalny ks. Silvano Marisa MS.

W obradach bierze udział 35 delegatów. Wśród nich jest 4 członków dotychczasowego zarządu prowincjalnego, przełożony okręgu szwajcarskiego oraz 30 delegatów wybranych przez członków prowincji. 

Tematem obecnej kapituły są słowa zaczerpnięte z formuły profesji zakonnej stosowanej w Zgromadzeniu: „Aby odpowiedzieć na wezwanie Maryi z La Salette, Pojednawczyni grzeszników”.

Obrady rozpoczęła poranna Msza święta wotywna o Duchu Świętym w kaplicy Centrum Pojednania, które gości kapitulantów. Przewodniczył jej ksiądz prowincjał Grzegorz Zembroń MS, zaś homilię wygłosił ks. generał Silvano Marisa MS.

Po Eucharystii nastąpiło oficjalne otwarcie Kapituły. Uczestnicy odśpiewali hymn do Ducha Świętego, po którym została odczytana lista obecnych. Po powołaniu skrutatorów oraz sekretarzy Kapituły uczestnicy zatwierdzili procedurę obrad. Pierwsze istotne głosowanie dotyczyło wyboru członków Komisji Inicjatyw, która faktycznie koordynuje prace Kapituły. Zatwierdzono także składy pięciu Komisji Kapitulnych: I. Konsekracja, II. Wspólnota, III. Apostolstwo, IV. Formacja, V. Zarząd.

W czasie przedpołudniowej sesji kapitulanci wysłuchali raportu prowincjała ks. Grzegorza Zembronia MS. 

W godzinie miłosierdzia kapitulanci zebrali się przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i adoracji. Po modlitwie rozpoczęła się praca w komisjach kapitulnych, które dokonały wyboru swoich przewodniczących i sekretarzy oraz przedyskutowały raport prowincjała. Popołudniową sesję wypełniły sprawozdania z prac komisji oraz odpowiedzi prowincjała na pytania dotyczące zaprezentowanego przez niego raportu.

W godzinach wieczornych zebrała się jeszcze Komisja Inicjatyw wraz z sekretarzami kapituły w celu obliczenia głosów konsultacji w prowincji na urząd prowincjała.

Drugi dzień obrad Kapituły Prowincjalnej był poświęcony analizie sytuacji ekonomicznej prowincji, w trzecim zaś delegaci wybrali prowincjała, wikariusza i asystenta prowincjalnego.

W czwartek podczas sesji przedpołudniowej, rozpoczętej jak zawsze od lektury fragmentu Pisma Świętego, ekonom prowincjalny przedstawił raport ekonomiczny za lata 2018-2020. Następnie delegaci przedyskutowali przedstawione sprawozdanie w komisjach kapitulnych. O godzinie 12:45 kapitulanci udali się na wspólną Eucharystię.

Po południu, o godzinie 15:00, delegaci spotkali się ponownie w kaplicy na Koronce do Bożego Miłosierdzia i adoracji Najświętszego Sakramentu. W sesji popołudniowej sekretarze poszczególnych komisji przedstawili na forum ogólnym kapituły opinie swoich grup na temat raportu ekonomicznego. Ekonom prowincjalny udzielił kapitulantom potrzebnych odpowiedzi i wyjaśnień. Drugą część popołudniowych obrad wypełniła prezentacja tematu kapituły, metodologii pracy oraz przygotowanych postulatów. Kapitulną pracę zakończyły wspólne nieszpory.

Piątek jak zawsze rozpoczął się od wspólnej jutrzni. O godzinie 9:00 delegaci udali się do kaplicy Centrum Pojednania na adorację Najświętszego Sakramentu. Po krótkiej medytacji przed Chrystusem Eucharystycznym kapitulanci wsłuchali się w kilka punktów saletyńskiej Reguły życia zakonnego, dotyczących wyboru i posługi przełożonego prowincji. Po modlitwie delegaci przeszli do sali obrad, gdzie podczas pierwszej tego dnia sesji, w tajnym głosowaniu wybrali ks. Grzegorza Zembronia MS na urząd prowincjała. Po zatwierdzeniu wyboru kapitulanci udzielili mu błogosławieństwa, a ks. generał Silvano Marisa MS odmówił nad nowo wybranym prowincjałem specjalną modlitwę. 

W czasie drugiej sesji kapitulnej, poświęconej wyborom członków Rady Prowincjalnej, delegaci w tajnym głosowaniu wybrali ks. Jana Kijka MS na urząd wikariusza prowincjalnego. Asystentem prowincjalnym został wybrany ks. Czesław Hałgas MS. Podczas Eucharystii o godz. 13:00 nowo wybrany przełożony prowincji złożył przewidziane prawem Wyznanie wiary oraz przysięgę wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła.

ks. Robert Głodowski MS
rzecznik Kapituły

Za: www.saletyni.pl

SERWIS INFORMACYJNY KONFERENCJI WYŻSZYCH PRZEŁOŻONYCH ZAKONÓW MĘSKICH W POLSCE

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zgoda