O. Dariusz Kowalczyk SJ dziekanem teologii na Gregorianum

SJJak dowiaduje się redakcja Biuletynu O. Dariusz Kowalczyk SJ został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskie- go w Rzymie. Fukcję tę sprawuje od 8 kwietnia 2013 roku.

Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1994 w Warszawie. Stażysta Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego 1988-1990.

tym Uniwersytecie doktorat z teologii dogmatycznej, napisany pod kierunkiem prof. Luisa Ladarii SJ. Od 1998 roku wykładowca teologii dogmatycznej i funda- mentalnej w Papieskim Wydziale Teolo- gicznym „Bobolanum” w Warszawie. W roku 2002/2003 rektor Kolegium Jezuitów w Warszawie. W latach 2003-2009 Prowincjał Prowincji Wielkopolsko- Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego.

W latach 1995-1998 asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W roku 1999 obronił na tym Uniwersytecie doktorat z teologii dogmatycznej, napisany pod kierunkiem prof. Luisa Ladarii SJ. Od 1998 roku wykładowca teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. W roku 2002/2003 rektor Kolegium Jezuitów w Warszawie. W latach 2003-2009 Prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego. Obecnie wykładowca teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 2011 roku prowadzi bloga na portalu społecznościowym Areopag21.pl[1]. Jest publicystą tygodnika Idziemy.

Biletyn CIZ