O. Eustachy Rakoczy OSSPE odznaczony

O. Eustachy Rakoczy odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w dniu 24 kwietnia w Pałacu Prezydenckim.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Ojciec Eustachy Rakoczy (ze chrztu Bolesław) odznaczony został za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i twórczej.

„Serdeczne gratulacje składam również wyjątkowemu duchownemu o. profesorowi Bolesławowi Rakoczemu. O. profesor Bolesław Rakoczy jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych, doktorem w zakresie historii sztuki, byłym rektorem Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz majorem Wojska Polskiego. Od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku poświęca się pracy duszpasterskiej w środowiskach kombatanckich. W roku 1975 Prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński powierzył mu godność Jasnogórskiego Kapelana Żołnierzy Niepodległości. O. profesor jest też Kapelanem Naczelnym Związku Piłsudczyków. Zarówno w czasach, gdy wymagało to wielkiej odwagi, jak i dzisiaj, gdy wymaga to przede wszystkim wielkiej wytrwałości, cierpliwości i taktu, o. profesor słowem i osobistym przykładem głosi naukę, której streszczeniem jest dewiza Wojska Polskiego w jej dawnym brzmieniu: Bóg, Honor, Ojczyzna. Ojcze Profesorze – serdecznie dziękuję i gratuluję!” – mówił podczas wystąpienia Andrzej Dera, Sekretarz Stanu.

Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 r. nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order ten dzieli się na 5 klas:
• klasa I Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
• klasa II Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
• klasa III Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
• klasa IV Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
• klasa V Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

o. Stanisław Tomoń
BPJG/ mś

Za: www.jasnagora.com