O kulturę, o edukację, o młodych ludzi…

Pielgrzymka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu modliła się w niedzielę, 25 marca na Jasnej Górze. W pielgrzymce uczestniczyli studenci wraz o. Tadeuszem Rydzykiem, założycielem WSKSiM i o. dr Krzysztofem Bielińskim, rektorem. Obecne były władze uczelni i duszpasterze akademiccy.

Eucharystii odprawionej w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył o. dyr. Tadeusz Rydzyk. Modlitwa była transmitowana w TV Trwam. Oprawę muzyczną przygotował chór uczelni.

W imieniu Jasnej Góry zebranych powitał o. Zachariasz Jabłoński, definitor generalny Zakonu Paulinów. „Wiem, że tej wielkiej modlitwie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej towarzyszą bardzo ważne intencje. Na pewno jest w jakimś sensie kontynuacją wczorajszej wielkiej modlitwy – powiedział o. Jabłoński – Przychodzimy tutaj po wolność, nie tylko tą od strony politycznej i społecznej, która jest czymś bardzo ważnym, ale ona zależy od naszego wnętrza, od naszego otwarcia się, od naszej wewnętrznej wolności”.

W homilii o. dyr. Tadeusz Rydzyk zaznaczył, że dobrze, że na Jasną Górę przychodzą ludzie młodzi „którym zależy nie tylko na życiu własnym, własnych rodzin, ale na życiu całego narodu, na życiu tych wszystkich ludzi, do których nas Pan Bóg posyła, czy pośle”. „Dobrze, że tutaj przychodzimy, żeby słuchać i umacniać się, i doskonalić się, nie realizować się” – powiedział. Kaznodzieja zachęcił młodzież, aby nie poddawała się, gdy przychodzą trudności. „Zwyciężymy, bo zwycięży w nas Ten, który jest nieskończoną Miłością, trzeba tylko chcieć, to jedno drobne ‘chcę’” – zapewnił.

W rozważaniu o. dyr. Tadeusz Rydzyk mówił także o kulturze. „Dlaczego kultura jest tak ważna?” – pytał. „Gdy jest coraz mniej kultury, gdy jest antykultura, gdy brzydota coraz większa i brzydota spustoszenia sumień, spustoszenia człowieka coraz większa, tak nam się wydaje, i może nas to przeraża. Tym bardziej – śmiało, nie jesteśmy sami. Gdy myśleliśmy o tej uczelni, to mówimy właśnie Wyższa Szkoła Kultury. Znacie to słowo – ‘colo’, ‘colere’ z łaciny ‘uprawiam’, to było najpierw słowo rolników, oni uprawiali ziemię, ale my chcemy uprawiać coś więcej, samego siebie, uprawiać ducha naszego, uprawiać umysły, uprawiać charaktery, zachęceni przez największych z naszego rodu” – tłumaczył o. dyr. Rydzyk, założyciel uczelni.

„Kultura jest wyrazem ducha (…) Tego ducha zawsze otrzymywaliśmy od Tego, który jest bezgraniczną Miłością, jeśli tylko poprosiliśmy. Otrzymywaliśmy tutaj, w sercu Matki. Wyższa Szkoła Kultury szczególnie zajmuje się tym, żeby tę kulturę przekazywać dalej, dlatego potrzebni są świadkowie prawdy” – podkreślił.

Na zakończenie Eucharystii młodzież zawierzyła się Matce Bożej Jasnogórskiej.

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej prowadzi studia z zakresu: dziennikarstwo i komunikacja społeczna – specjalność: kultura medialna, licencjackie dzienne i zaoczne; politologia – specjalność: polityka społeczna, licencjackie oraz magisterskie, dzienne i zaoczne; informatyka – specjalność: techniki multimedialne, stacjonarne i niestacjonarne zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera informatyka; kulturoznawstwo.

Szkoła prowadzi również podyplomowe studia w zakresie: dziennikarskie (dwusemestralne), relacje międzynarodowe i dyplomacja (dwusemestralne), zasady wykorzystania funduszy unijnych (jednosemestralne), grafika komputerowa i techniki multimedialne, zastosowanie informatyki w dydaktyce, polityka ochrony środowiska – kompensacja przyrodnicza, retoryka i komunikacja społeczna.

o. Stanisław Tomoń
BPJG / mn

Za: Biuro Prasowe Jasnej Góry.