O Polonii i Polakach za granicą w Senacie RP

17 września br. odbyła się w Senacie RP konferencja na temat „Idea apostolatu emigracyjnego Augusta Hlonda oraz aktualne wyzwania duszpasterskie wobec Polonii i Polaków za granicą” zorganizowana przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w ramach obchodów Roku Kardynała Augusta Hlonda, ogłoszonego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego.

Posiedzenie to zostało przeprowadzone w ramach prac Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pod przewodnictwem senatora Andrzeja Persona. Wzięli w nim udział trzej chrystusowcy z przełożonym generalnym ks. Ryszardem Głowackim na czele.

W ramach konferencji referaty wygłosili:
– ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej TChr – „Troska Prymasa Augusta Hlonda o polskich emigrantów”
– ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor IDE i moderator RAE – „Aktualność hlondiańskiej idei apostolatu emigracyjnego”
– ks. bp Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej – „Aktualne wyzwania duszpasterskie wobec Polaków za granicą”

Uczestnicy posiedzenia wyrazili wdzięczność duszpasterzom polonijnym za wielką troskę o rodaków żyjących w różnych krajach świata, ale niektórzy z nich wyrazili zaniepokojenie brakiem sprawowania Mszy Świętych w języku polskim na terenach b. ZSRR. Takie głosy napływają z niektórych stron Białorusi i Ukrainy.

Za: www.serwis.chrystusowcy.pl.