Oblaci NMP: Instalacja nowego Prowincjała

45-letni nominat o. Antoni Bochm objął urząd prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów. Instalacja nowego prowincjała odbyła się w seminarium oblackim w Obrze k. Wolsztyna.

O. Bochm OMI objął urząd Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Zastąpił na tym stanowisku o. Ryszarda Szmydkiego OMI, który został powołany w kwietniu na Dyrektora Generalnego Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie. W międzyczasie przełożonym polskich oblatów był o. Andrzej Korda OMI, wikariusz prowincjalny. Kadencja prowincjała jako wyższego przełożonego prowincji zakonnej potrwa trzy lata.

Zgodnie z Konstytucjami i Regułami Misjonarzy Oblatów nowy prowincjał złożył uroczyste wyznanie wiary. Został wybrany także nowy zarząd prowincji w którego skład wchodzi sześciu zakonników (o. dr Józef Wcisło OMI, superior wspólnoty obrzańskiej (WSD); o. dr Marian Puchała OMI, superior wspólnoty siedleckiej; o. dr Paweł Zając OMI, prefekt studiów wspólnoty obrzańskiej (WSD); o. Jerzy Ditrich OMI, proboszcz parafii we wspólnocie wrocławskiej; o. dr Wojciech Popielewski OMI, mistrz nowicjatu we wspólnocie świętokrzyskiej oraz br. Rafał Dąbkowski OMI, asystent ekonoma prowincjalnego ze wspólnoty poznańskiej.

Administracja prowincji zatwierdzana przez Superiora generalnego i jego Radę omawia kwestie dotyczące posłannictwa oblatów, życia zakonnego i spraw doczesnych, mając na uwadze pragnienia i potrzeby wspólnoty i każdego z jej członków.

W Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej „Prowincjał jest powołany do służenia władzą. Jego odpowiedzialność obejmuje zarówno specyficzne posłannictwo Zgromadzenia w ramach jego prowincji, jak i zakonne życie apostolskie wspólnot i ich członków. Prowincjał posiada więc pełną władzę w stosunku do osób, wspólnot i dzieł prowincji, zgodnie z tym, co zostało ustalone w Konstytucjach i Regułach (K 100)”.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 311 w Polsce oraz prawie kolejnych 300 za granicą. Oblaci Maryi Niepokalanej są Zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

MW OMI/Poznań

Za: www.oblaci.pl