Łódzkie obchody 45. rocznicy śmierci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD

W dniu 15 października cały Kościół czci św. Teresę od Jezusa, doktora Kościoła i wielką reformatorkę zakonu karmelitańskiego, której 500. rocznicę urodzin będziemy obchodzić w 2015 roku. Wspólnoty karmelitańskie w archidiecezji łódzkiej, w tym dniu wspominają również rocznicę śmierci, czyli „narodziny dla nieba”, Sługi Bożego o. Anzelma Gądka (+1969), duchowego syna tejże św. Teresy Wielkiej. Sługa Boży przez swoje życie modlitwy, działalność i zdobyte cnoty, również wpisał się chlubnie w historię Karmelu i Kościoła XX w.

W tym roku, 45. rocznicę śmierci Sługi Bożego, w łódzkim kościele karmelitów bosych przy ul. Liściastej świętowano pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa seniora Władysława Ziółka, w niedzielę 12 października. Przed rozpoczęciem liturgii, ks. Arcybiskup wraz z kapłanami koncelebrującymi, w procesji wejścia zatrzymał się wraz z asystą w przedsionku kościoła, gdzie znajduje się grób o. Anzelma Gądka OCD i tam wypowiedział modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego.

Dla uczestników wieczornej liturgii wielowątkowość tego dnia, z racji XIV Dnia Papieskiego, przeżywanego pod hasłem „Świętymi bądźcie!”, okazała się harmonijnym i jasnym przesłaniem, które o. Piotr Bajorek, przeor i zarazem proboszcz parafii p.w. Opieki św. Józefa, bardzo trafnie ujął we wprowadzeniu do Mszy św.:

„To właśnie święty nasz Rodak wołał do nas: ‘Nie lękajcie się chcieć świętości, nie lękajcie się być świętymi. Czyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych’. Przywołując te ponadczasowe słowa św. Jana Pawła II, możemy powiedzieć, że Sługa Boży o. Anzelm Gądek zostawił nam w swym duchowym testamencie to właśnie świadectwo. Swoim życiem dał dowód tego, że pragnął świętości i nie lękał się być świętym. Dlatego prosimy dziś naszego Dobrego Ojca w niebie, aby Sługa Boży o. Anzelm został wyniesiony na ołtarze jako ten, który nam będzie nieustannie przypominał o naszym osobistym powołaniu do świętości.”

Msza św. w intencji o łaskę beatyfikacji Sługi Bożego o. Anzelma Gądka i błogosławieństwo Boże w pracach na rzymskim etapie procesu beatyfikacyjnego, zgromadziła wielu kapłanów z archidiecezji łódzkiej i z dekanatu Łódź-Radogoszcz, wiernych świeckich, członków rodziny Sługi Bożego, przybyłych z Niegowici i z Bełchatowa, oraz sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus z wielu wspólnot w Polsce.

W homilii J.E. ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek, nawiązując do ewangelicznej przypowieści o zaproszonych na ucztę, powiedział: „Na zaproszenie do udziału w królewskiej uczcie starał się od najmłodszych lat odpowiadać Sługa Boży o. Anzelm Gądek, którego 45 rocznicę wejścia na wieczną ucztę w niebie, dzisiaj obchodzimy. Już w 11 roku życia, rozpoczynając naukę w gimnazjum wadowickim, mieszkając w konwikcie prowadzonym przez karmelitów bosych, spotkał się z późniejszym świętym, o. Rafałem Kalinowskim. Od niego z pewnością niejeden raz usłyszał wezwanie „Bądź świętym!”. On też stał się dla niego pierwszym przewodnikiem na drodze do świętości. Jasno sprecyzował to sam, kiedy został nowicjuszem. Celem jego życia stało się dążenie do świętości przez naśladowanie Jezusa, Maryi, św. Józefa i św. Teresy.”

Sługa Boży w swoim pracowitym życiu – kontynuował Ksiądz Arcybiskup – „rozrzutnie tracił dla Boga swoje siły i zdrowie, łącząc kontemplację z działaniem” i bardzo wiele w swoim życiu dokonał. Ojciec Anzelm przez miłość doszedł na tej ziemi do modlitwy kontemplacyjnej, ale zrozumiał, że „dopiero w niebie można kochać Boga bez przeszkód i z Nim się zjednoczyć.”

Na koniec Ksiądz Arcybiskup przypomniał wiernym zachętę św. Jana Pawła II, że świętość, tak jak ewangeliczna uczta, jest dostępna dla wszystkich: „Przyjdzie na ucztę, to znaczy także ‘Świętymi bądźcie’, bo świętość jest możliwa, bo świętość, to dla chrześcijanina rzecz normalna. ‘Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia’, jak powiedział nam w drugim czytaniu św. Paweł.

Swoją homilię Ksiądz Arcybiskup zakończył stwierdzeniem, że zarówno w św. Janie Pawle II, jak i w Słudze Bożym o. Anzelmie „mamy patronów i przewodników w naszej drodze do świętości. Niech się nami opiekują, niech nas prowadzą, przypominając o tym co w życiu jest najważniejsze i najpiękniejsze, niech się za nami wstawiają u Boga, abyśmy mogli osiągnąć cel naszej wiary: zbawienie dusz.”

Na zakończenie liturgii głos zabrała M. Błażeja Stefańska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, założonego przez Sługę Bożego o. Anzelma, i podziękowała Księdzu Arcybiskupowi za jego ofiarną i radosną posługę Kościołowi łódzkiemu, za przewodniczenie modlitwie o beatyfikację, a w przeszłości także za przeprowadzony w latach 2002-2008 proces beatyfikacyjny sł. B. o. Anzelma w archidiecezji łódzkiej.

 Otwarcie i poświęcenie sali muzealnej Sługi Bożego o. Anzelma

W godzinach wieczornych w Domu prowincjalnym Zgromadzenia przy ul. Złocieniowej, J.E. Ks. Arcybiskup Senior dokonał otwarcia i poświęcenia odnowionego Muzeum O. Anzelma, gdzie zgromadzone są liczne pamiątki po Słudze Bożym, zachowane przez siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus. Wykonana ostatnio nowa ekspozycja, to fotografie wielkoformatowe, film dokumentalny ze zlotego jubileuszu kapłaństwa o. Anzelma, w obecności generała zakonu o. Anastasio Ballestrero (1957), oraz prezentacje multimedialne opracowane przez s. Imeldę Kwiatkowską, na podstawie nagrań archiwalnych wykonanych w dniu pogrzebu Sługi Bożego przez naocznego świadka, śp. o. Ottona Filka OCD.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, ks. Arcybiskup Władysław wyraził myśl, że skoro Sługa Boży poświęcił Łódzkiemu Kościołowi ostatnie lata swego życia i przez to związał się z tą wspólnotą diecezjalną, to „naszą szczególną powinnością jest uczynić wszystko, co w naszej mocy, ażeby proces beatyfikacyjny postępował do przodu”, abyśmy mieli także w nim „orędownika naszych łódzkich codziennych spraw”.

Zachęcił również obecnych gości, w tym także kleryków z ks. dr. Mariuszem Ruckim, prorektorem, który reprezentował ks. Rektora WSD w Łodzi, aby przez wstawiennictwo Sługi Bożego starali się umacniać na drodze swojego powołania, „patrząc na przykłady tych, którzy uwierzyli, umiłowali i oddali się całkowicie temu, co najważniejsze i co najpiękniejsze. Jest to zobowiązujące dla nas wszystkich, żebyśmy myśleli, jak trzeba odnosić się z żywą pamięcią i wdzięcznością do tych, po śladach których idziemy. Oby dobry Bóg sprawił, żebyśmy wszyscy mogli się doczekać jak najrychlej beatyfikacji o. Anzelma!” – powiedział na koniec Ksiądz Arcybiskup.

 Tekst: s. Konrada Dubel CSCIJ; foto: Marek Kamiński

Za: www.karmel.pl