Rozpoczęła się Wizytacja Generalna w Polskiej Prowincji Werbistów

16 października w Domu Prowincjalnym w Warszawie, rozpoczęła się wizytacja generalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Słowa Bożego.

Przeprowadzi ją o. Robert Kisala SVD – Wicegenerał (zastępca Przełożonego Generalnego).

O. Robert Kisala urodził się w Chicago 12 marca 1957 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 16 marca 1985. Przeznaczony został do pracy misyjnej w Japonii. Od 1995 roku wykładał na Uniwersytecie Nanzan (Instytut Religii i Kultury), a od 1999 był formatorem w Seminarium Misyjnym w Nagoya. W 2004 roku został wybrany Prowincjałem. W czasie Kapituły Generalnej w 2006 roku został wybrany do Rady Generalnej i mianowany Admonitorem. XVII Kapituła Generalna w 2012 roku wybrała go na zastępcę przełożonego generalnego.

Wizytacja w Polskiej Prowincji Księży Werbistów potrwa do 30 listopada i zostanie przeprowadzona we wszystkich Domach Misyjnych, parafiach i apostolatach prowadzonych przez Polską Prowincję. Jej głównym celem jest odnowienie zapału misyjnego i umocnienie w charyzmacie św. Arnolda Janssena – Założyciela Księży Werbistów.

 (jw / Warszawa)

Za: www.werbisci.pl