Oblaci NMP: Nowa Rada Prowincjalna

2 października 2014 r. została mianowana, przez superiora generalnego o. Louisa Lougena OMI, nowa Rada Prowincjalna. Urząd obejmie najprawdopodobniej jeszcze w pierwszej połowie października br. 

W skład Rady Prowincjalnej weszli:
– o. dr Józef Wcisło OMI – 43 lata, superior wspólnoty obrzańskiej (WSD);
– o. dr Marian Puchała OMI – 56 lat, superior wspólnoty siedleckiej;
– o. dr Paweł Zając OMI – 39 lat, prefekt studiów wspólnoty obrzańskiej (WSD);
– o. Jerzy Ditrich OMI – 45 lat, proboszcz parafii we wspólnocie wrocławskiej;

– o. dr Wojciech Popielewski OMI – 48 lat, mistrz nowicjatu we wspólnocie świętokrzyskiej;
i br. Rafał Dąbkowski OMI – 34 lata, asystent ekonoma prowincjalnego ze wspólnoty poznańskiej.

W Polsce oblaci są obecni od 1920 roku. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego biskupa Marsylii, 25 stycznia 1816 roku w Aix-en-Provence. Obecnie liczy ono 3895 zakonników, w tym 320 w Polsce.

Oblaci Maryi Niepokalanej są Zgromadzeniem misyjnym. Ich naczelną służbą w Kościele jest ukazywanie Chrystusa i Jego Królestwa najbardziej opuszczonym, niesienie Dobrej Nowiny ludom, które jeszcze jej nie przyjęły i pomoc w odkrywaniu ich własnej wartości w świetle Ewangelii. Natomiast tam, gdzie Kościół już istnieje, oblaci kierują się do grup, z którymi ma on najmniej kontaktu.

MW OMI/Poznań

Za: www.oblaci.pl