Oblaci NMP – Obra: Zjazd Misjonarzy Ludowych

oblaci.plW dniach 17-19.11.2015r. blisko 40 oblatów zgromadziło się na kolejnym Zjeździe Misjonarzy Ludowych Polskiej Prowincji. Uczestnikami byli zarówno ojcowie, jak też klerycy IV, V i VI roku. 

Miejscem spotkania było oblackie Wyższe Seminarium Duchowne w Obrze. Temat dotyczył wyzwań misjonarskich w kontekście nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, ogłoszonego przez papieża Franciszka w bulli „Misericordiae vultus”.

Tegorocznymi prelegentami byli wykładowcy WSD, ojcowie: Adam Wojtczak OMI, Sebastian Łuszczki OMI i Kazimierz Lijka OMI. Zostały przez nich poruszone kwestie dogmatyczne, moralne i liturgiczne. Prelegenci zadbali, aby przedstawiona tematyka miała swoje konkretne i praktyczne zastosowanie. Odsłonili przed misjonarzami nowe perspektywy głoszenia słowa Bożego i urozmaicenia przebiegu rekolekcji w różnorakich wymiarach.

Nadrzędnym celem spotkania było rozbudzenie pragnienia Boga poprzez przyjęcie Jego miłosierdzia, kontemplacja nad nim, głoszenie go i praktykowanie przez każdego człowieka.

Klasztor w Obrze, pełni rolę Wyższego Seminarium Duchownego, od roku 1926, kiedy przybyli do niego Misjonarze Oblaci MN (z przerwą na lata okupacji). W tym czasie mury opuściło wiecej niż 750 wyświeconych misjonarzy oblatów. Dziś pracują na wszystkich kontynantach, w więcej niż 25 krajach. Obecnie w Obrze kształci się na księży misjonarzy około 50 kandydatów.

OMI/Obra

Za: www.oblaci.pl