Oblaci: Uroczysty odpust w Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej

Tradycyjnie w dniu liturgicznego święta Matki Bożej Kodeńskiej – 2 lipca – w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu odbywa się pierwszy z tzw. wielkich odpustów, który gromadzi kilka tysięcy ludzi. Od kilku lat jest to jednocześnie Diecezjalny Dzień Chorego. Od samego rana przybywali do Kodnia pielgrzymi, którzy czekali w kolejce przed Bazyliką, aby obejść ołtarz Matki Bożej i zawierzyć Bogu przez Jej wstawiennictwo swoje cierpienie i sprawy codzienne. Uroczystej sumie, poprzedzonej krótką modlitwą przed wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej i procesją z kopią cudownego Obrazu na kalwarię, przewodniczył Ordynariusz Siedlecki – Biskup Zbigniew Kiernikowski. Pasterz Kościoła Siedleckiego powitał wszystkich, którzy przybyli do Matki Jedności i harmonii, aby przed Jej obliczem szukać siły do budowania jedności i pokoju z Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym Panem. W homilii Biskup podkreślał, że przybywamy do Kodnia jako biedacy, aby słuchać Maryi, a Ona wskazuje na wolę Jej Syna i trwanie w niej. Nawiązując do perykopy ewangelicznej o weselu w Kanie Galilejskiej, zachęcił, aby napełnić stągwie życia wodą, aby doświadczyć mocy Boga i pozwolić Mu działać. Po komunii został wystawiony w monstrancji Najświętszy Sakrament, a Biskup przechodząc pomiędzy pątnikami, udzielał błogosławieństwa lourdzkiego.

Więcej (zdjęcia) na: www.oblaci.pl