Odpust ku czci Matki Bożej Licheńskiej

lichen.plBp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczył uroczystościom odpustowym ku czci Matki Bożej Licheńskiej. W trakcie Eucharystii modliło się kilka tysięcy wiernych.

Przybyłych do świątyni wiernych przywitał koncelebrujący Mszę św. ks. Wiktor Gumienny, kustosz licheńskiego Sanktuarium. W szczególny sposób słowa powitania skierował do bpa Mizińskiego, który – jak się okazało – jest jego kolegą kursowym ze studiów teologicznych w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. W koncelebrze uczestniczyli także kapłani z konińskich dekanatów: ks. Wojciech Kochański, ks. Henryk Włoczewski, ks. Sławomir Kasprzak oraz ks. Maciej Dyoniziak.

W homilii bp Miziński skupił się na osobie Maryi. Mówił, że dzięki Jej objawieniom w pobliskim lesie grąblińskim możemy dziś modlić się w licheńskiej bazylice, która jest Jej wspaniałym domem. Nawiązał do osoby Stefana kard. Wyszyńskiego, który jako kleryk włocławskiego seminarium duchownego modlił się przed Jej licheńskim wizerunkiem prosząc o opiekę i zdrowie. W dalszej części mówił o miłości do Ojczyzny, o patriotyzmie, o tym, że przez zacieranie się granic dzisiejszej Europy ulegają także zatarciu więzy łączące nas, Polaków, z naszym krajem. Odniósł się także do modlitwy różańcowej. Powiedział, że jest ona uniwersalna i zawsze możemy ją odmawiać, gdyż jest ona naszą obroną przed grzechem. Jego zdaniem nie przez przypadek Matka Boża Licheńska w trakcie objawień pasterzowi Mikołajowi Sikatce trzymała w dłoni właśnie różaniec.
– „Pamiętajmy w naszym codziennym życiu o Matce Bożej, gotowej nieustannie pomagać. Módlmy się często za Jej wstawiennictwem za naszą Ojczyznę, za siebie nawzajem. Oddajmy się Jej w macierzyńską niewolę miłości, aby to ona kierowała naszymi czynami oraz uczyła nas postawy zaufania i pokory wobec Boga i braci. Naśladujmy Maryję, przewodniczkę w naszej wierze, abyśmy razem z Nią modli dojść do chwały, w której Ona już uczestniczy” – zakończył hierarcha.

Po zakończonej liturgii księża, bracia, asysta liturgiczna oraz wszyscy wierni udali się w uroczystej procesji eucharystycznej alejkami Sanktuarium, dziękując Bogu za możliwość uczestnictwa w obchodach odpustu ku czci Matki Bożej Licheńskiej. Uroczystości odpustowe zakończyły drugie nieszpory o godz. 17:00, które także odbyły się w bazylice pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej.

Wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej obchodzone jest od 2 lipca 2005 roku. Zostało ustanowione przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w 2004 roku . Od tego momentu dzień 2 lipca w diecezji włocławskiej obchodzony jest jako wspomnienie, a w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej jako uroczystość.

Robert Adamczyk
Biuro Prasowe Sanktuarium