Ks. Bogusław Zeman, przełożonym polskich paulistów na lata 2015-2018

paulus.org.plDecyzją Przełożonego Generalnego Towarzystwa Świętego Pawła, ks. Bogusław Zeman, dotychczasowy Przełożony Regionalny paulistów w Polsce, został mianowany  na kolejne trzy lata, przełożonym polskich paulistów.

Decyzja o nominacji ks. Bogusława Zemana zastała podjęta przez ks. Valdira José de Castro w środę 1 lipca 2015 r. Poprzedziła ją konsultacja w Regionie Polskim Towarzystwa Świętego Pawła, jaką przeprowadzili dwaj radni generalni, w trakcie ich wizyty w Polsce i na Ukrainie.


Ks. Bogusław Zeman urodził się 23 lutego 1968 r. w Bielsku-Białej. Do zgromadzenia wstąpił 29 sierpnia 1994 r. w Masłońskim. Tam też 8 września 1995 r. złożył pierwsze śluby zakonne. Śluby wieczyste złożył 8 września 1999 r. w Częstochowie. W uroczystość św. Pawła Apostoła, 30 czerwca 2000 r., w Warszawie został wyświęcony na kapłana.

W latach 1998-2008 był członkiem redakcji nowego polskiego tłumaczenia Pisma Świętego, wydanego przez Edycję Świętego Pawła. Ks. Bogusław jest również autorem książek, a także tekstów i muzyki wielu piosenek. Szczególnie dał się poznać w sektorze publikacji dzięcięcych, pisząc m.in. opowiadania Biblijne, a także serię „Przygód Słonika Bombika”, W latach 2008-2012 pracował  w formacji. Od wielu lat głosi rekolekcje zakonne i parafialne. Ukończył studia podyplomowe w zakresie komunikacji społecznej i dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

W roku  2012 został mianowany przełożonym Regionu Polskiego Towarzystwa Świętego Pawła na pierwszą kadencję.

Za: www.paulus.org.pl