„Uczniowie i świadkowie” – 47. Kapituła Generalna Pijarów

pijarzy.plWe wtorek, 30 czerwca br., w Esztergom na Węgrzech rozpoczęła się 47. Kapituła Generalna naszego Zakonu. Potrwa do 21 lipca br. i w tym czasie ojcowie kapitulni podsumują minione sześciolecie, wybiorą przełożonego generalnego Zakonu i jego asystentów i zajmą się planowaniem kolejnego sześciolecia.

„Uczniowie i świadkowie” – tak brzmi hasło obecnej, już 47. Kapituły w historii Zakonu. Odbywa się w Esztergom, pięknie położonym nad Dunajem węgierskim miasteczku na granicy ze Słowacją, z górującą na wzgórzu i widoczną z oddali katedrą. Polska nazwa miasta, Ostrzyhom, odsyła nas do historii Polski, właśnie tutaj urodziła się św. Kinga i bł. Jolanta.

W Kapitule uczestniczy 29 ojców „z prawa”, przełożonych różnego szczebla oraz 33 ojców „z wyboru”, czyli razem 62 ojców kapitulnych. Ponadto zostało zaproszonych z prawem uczestnictwa, ale bez prawa głosu, 11 osób, 2 zakonników i 9 świeckich. Z Polskiej Prowincji uczestniczą w niej o. Józef Matras, o. Józef Tarnawski i o. Jacek Wolan.

Uczestników Kapituły, w imieniu gospodarzy, przywitał o. Zsolt Labancz, Prowincjał węgierski. W emocjonalnych słowach wyraził przekonanie, że gościć Kapitułę Generalną na Węgrzech jest honorem nie tylko dla tego kraju i jego Prowincji, ale również dla wszystkich krajów i Prowincji w Europie Centralnej i Wschodniej.

Kapituła rozpoczęła się w katedrze, gdzie kard. Peter Erdö, abrcybiskup archidiecezji Esztergom-Budapeszt, odprawił Eucharystię z udziałem ojców kapitulnych. Kardynał-Prymas, podobnie jak jego dwóch poprzedników, jest wychowankiem szkół pijarskich na Węgrzech. W 2009 r. otrzymał od naszego Zakonu Dyplom Braterstwa.

Oficjalnego otwarcia Kapituły dokonał Ojciec Generał Pedro Aguado – zwrócił wówczas uwagę, iż powinniśmy skupić się na tym, co jest naszym centrum, a jest nim naśladowanie Jezusa przez zakonników i cały Zakon oraz dążenie do tego, by być lepszymi uczniami i świadkami Jezusa. Zwrócił uwagę, iż – wbrew pozorom – nie chcemy się koncentrować na sobie, na Zakonie, ale tym, co jest darem od Boga: uczestniczeniu w misji zbawczej Jezusa przez wypełnianie naszego posłannictwa wśród dzieci i młodzieży. Podkreślił również, iż „aby być dobry świadkiem, trzeba być najpierw uczniem”. Zacytował też bł. Pawła VI, który mówił, iż „świat współczesny bardziej potrzebuje świadków niż nauczycieli, a nauczycieli o tyle, o ile są świadkami”.

Pierwsze trzy dni Kapituły poświęcone są sprawozdaniom Kongregacji Generalnej z minionego sześciolecia i odnoszą się do różnych aspektów pijarskiego życia i posłannictwa.

Więcej (zdjęcia) na: www.pijarzy.pl