Opłatek osób konsekrowanych z abpem Hoserem

Abp HoserW diecezji warszawsko-praskiej, odbyło się 17 grudnia 2015 r. w sali kurialnej przy ul. Floriańskiej 3, spotkanie opłatkowe dla osób konsekrowanych z biskupem diecezji – ks. abpem Henrykiem Hoserem.

Uczestniczyło w nim ponad stu osób, z czego większość stanowiły siostry zakonne z różnych zgromadzeń, ale byli również przedstawiciele instytutów męskich pracujących na terenie diecezji. Eucharystii przewodniczył ks. abp Henryk Hoser, on też wygłosił homilię oraz słowo życzeń po skończonej liturgii.

W imieniu całej wspólnoty osób konsekrowanych liturgię i życzenia przygotowały Siostry Obliczanki. Dzielenie sie białym opłatkiem w takim gronie jest żywym świadectwem, że niezależnie od różnorodności charyzmatów, służymy Jedynemu Bogu w Kościele. Każdy z uczestników otrzymał zaproszenie i pisemną informację o Triduum kończącym RŻK w naszej diecezji.

referentka s. M. Klara Bielecka