Orioniści: Brat Zbigniew Smętek mianowany nowym radcą prowincjalnym

W czwartek 20 grudnia Przełożony generalny Ks. Flavio Peloso ogłosił mianowanie brata Zbigniewa Smętka Radcą prowincjalnym Prowincji Matki Boskiej Częstochowskiej. Brat Zbigniew Antoni Smętek urodził się 18 maja 1970 roku w Czułowie. Do Zgromadzenia wstąpił w 1999 roku. W 2000 roku złożył pierwszą profesję, zaś 8 września 2006 roku –  śluby wieczyste. Aktualnie pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Warszawie, ul. Barska 4.

Przełożony generalny serdecznie dziękuje ks. Piotrowi Kudzi za jego posługę i wkład pracy jako Radcy prowincjalnego. Złożył on dymisję z powodów zdrowotnych. Mamy nadzieję, że stan zdrowia pozwoli mu na pełnienie ważnej dla naszej Prowincji i Zgromadzenia  posługi Mistrza nowicjatu.

Zobacz: www.donorione.org 

Za: www.orionisci.rel.pl