Orioniści – Kocierz Rychwaldzki: Poświęcenie Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego im. Brata Ave Maria

W malowniczej scenerii Beskidu Małego, naprzeciwko Jasnej Gorki w Ślemieniu położony jest nowopowstały Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy im. Brata Ave Maria Księży Orionistów na Osiedlu Szkolarówka w Kocierzu Rychwałdzkim.

Poświęcenia w dniu 16 września 2017 r. dokonał J.E. ks. Biskup Jan Zając, sufragan Archidiecezji Krakowskiej. W homilii Ksiądz Biskup zachęcał zebranych do kierowania się w życiu „wyobraźnią miłosierdzia”, której apostołem był św. Jan Paweł II. Na zakończenie liturgii głos zabrał ks. Teofil Górny FDP – charyzmatyczny budowniczy nowopoświęconego domu rekolekcyjno-wypoczynkowego. Ks. Teofil dziękował wszystkich przybyłym na uroczystości gościom, na czele z ks. Biskupem i władzami samorządowymi, aż po duchowieństwo miejscowe i współbraci oraz budowniczych Ośrodka.

Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy im. Brata Ave Maria jest położony w malowniczej krainie, tuż przy szlaku Św. Jana Pawła II, z dala od gwaru, otoczony górami i lasami, z widokiem na Babią Górę i Pilsko, bez wątpienia nastraja do refleksji i jest idealnym miejscem do terapii uzależnień, odpoczynku, skupienia i modlitwy. Dom przeznaczony do modlitwy, nawrócenia, zastanowienia się po co żyjemy i dokąd zdążamy. Pomocny dla regeneracji zdrowia z uzależnień i depresji oraz nabrania chęci do dalszego owocnego życia. Prowadzić nas będzie główna patronka naszego Zgromadzenia Zakonnego MATKA BOSKIEJ OPATRZNOŚCI, przeznaczonego dla ludzi ubogich, opuszczonych i wykluczonych.

Ten Dom zbudowany jest pod imieniem Sługi Bożego Brata Ave Maria (Cesare Pisano) od niewidomych pustelników Boskiej Opatrzności Księdza Orione (1900-1964), który po utracie wzroku w 12 roku życia, żyjąc w całkowitym załamaniu, odzyskał łaskę nawrócenia wspomagany ojcowską i opiekuńczą postawą św. Alojzego Orione. Ten niewidomy pustelnik mawiał „Jestem bardzo szczęśliwy z mojej ślepoty, ponieważ żyję w komforcie i świetle Boga, że w modlitwie odnalazłem jedyny środek dla mnie wszelkiego dobra. Moim szczęściem jest być niewidomym. Moim szczęściem jest być biednym. Moim szczęściem jest zawsze wypełniać wolę Bożą”.

Za: www.orione.pl.