Misyjnie we wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (1822 – 1895)

Dwie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi wyjadą na misje do Republiki Południowej Afryki.

Siostry franciszkanki wraz z Matką Generalną Janiną Kierstan i siostrami prowincjalnymi  zapełniły katedrę św. Jana w niedzielę 17 września na uroczystości odpustowej ku czci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela ich zakonu.

Ks. bp . Adam Leszek Musiałek, sercanin,  biskup diecezji De Aar w Republice Południowej Afryki przewodniczył uroczystej sumie odpustowej.

To właśnie na prośbę ks. bpa Musiałka wyjadą 2 siostry na misje do RPA. Tam zajmą się pracą z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi na AIDS.  Jak poinformował ks. bp Musiałek, w RPA siostry franciszkanki znajdą się już w dniu 4 października, a więc w święto św. Franciszka, którego czcicielem był św. Zygmunt Szczęsny Feliński, ojciec duchowy sióstr .

Homilię o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim wygłosił ks. dr Robert Ogrodnik.

Kaznodzieja przytoczył słowa biskupów z listu napisanego z okazji kanonizacji arcybiskupa warszawskiego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: „Święty Zygmunt Szczęsny Feliński staje dziś przed nami jako patron na czasy trudne”.

Ks . Ogrodnik zwrócił uwagę, że pierwszym arcybiskupem warszawskim, który użył słów. „non possumus” był właśnie abp Feliński. Żegnając się księżmi na Miodowej przed wyjazdem na zesłanie powiedział: „Strzeżcie praw Kościoła św., pilnujcie gorliwie tej św. wiary naszej, przeciwnościami nie zrażajcie się, miejcie Pana Boga w pamięci i sercu. Jeżeliby was kto namawiał do takiego czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia prawom Bożym i prawom Kościoła, odpowiadajcie każdy: Non possumus, odpowiadajcie wszyscy: Non possumus”.  

Drugim, który wypowiedział słowa „Non possumus” był Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński .

Ks. Ogrodnik podkreślił, że święty posiadał wielką cześć dla Matki Bożej i to on rozpowszechnił w Warszawie nabożeństwo majowe, które stąd właśnie rozeszło się po całej Polsce.

Kaznodzieja zauważył, że Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi , którego założycielem był właśnie św. abp Zygmunt Szczęsny Feliński przeżywa w tym roku 2 jubileusze, mianowicie 160 lecie założenia zakonu oraz 155 lecie zainstalowania zakonu w Warszawie.

Na zakończenie mszy świętej ks. bp. Musiałek podpisał umowę ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi na przyjęcie do RPA dwóch sióstr do pracy na misjach.

Po eucharystii wierni otrzymali błogosławieństwo relikwiami św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego , a następnie mieli możliwość modlitwy w Kaplicy Literackiej, gdzie spoczywa trumna z relikwiami świętego.

Ks. Zygmunt Szczęsny Feliński arcybiskupem warszawskim był tylko 16 miesięcy. Za listowne wyrażenie sprzeciwu wobec postępowania cara abp Feliński skazany został na wygnanie do Jarosławia nad Wołgą , gdzie spędził 20 lat. Po uwolnieniu nie wolno mu wrócić do Warszawy, osiadł w Dźwinaczce w Galicji, gdzie spędził ostatnie 12 lat życia. Tam zajmował się gorliwą pracą duszpasterską wśród wiejskiej ludności. Zmarł schorowany w Krakowie 17 września 1895 roku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na Wawelu , następnie został pochowany w winaczce. Stamtąd w czerwcu 1920 roku przewieziono jego zwłoki do Warszawy i pochowano w podziemiach Katedry św. Jana.

Abp Zygmunt Szczęsny Feliński został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w Krakowie 18 sierpnia 2002r. Kanonizacji Zygmunta Szczęsnego Felińskiego dokonał papież Benedykt XVI w Rzymie, 11 października 2009 r.

Galeria zdjęć: Wspomnienie św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego,

Anna Dziemska

Foto: Anna Dziemska

Więcej o zakonie Sióstr http://siostryfranciszkanki.pl/o_nas/