Osoby konsekrowane są Aniołami Boga

www.radiozamosc.plDiecezja Zamojsko-lubaczowska obchodziła (2 lutego) Dzień Życia Konsekrowanego w konkatedrze lubaczowskiej. Głównym punktem uroczystości była Eucharystia sprawowana przez bpa Mariana Rojka. Jak podkreślił on w homilii, osoby konsekrowane są Aniołami Boga, takich czyni ich Chrystus.

S. Leonarda CMBB, serafitka z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Biłgoraju powiedziała ks. Krystianowi Bordzaniowi czym dla niej jest dzień życia konsekrowanego.

Po Eucharystii kustosz lubaczowskiego sanktuarium, ks. dziekan Andrzej Stopyra, przedstawił historię obrazu Matki Bożej Łaskawej, znajdującego się w tamtejszej świątyni.

Homilia bpa Mariana Rojka skierowana do osób życia konsekrowanego

Więcej: www.radiozamosc.pl